>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
200473 การอบรมเชิงปฏิบัติการทำแบบวัดรายตัวชีัี้วัด กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 10-07-2557 194
200411 การแข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอพี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐” กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านทุ่งใคร 10-07-2557 1
200364 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐%) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 09-07-2557 235
200363 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 09-07-2557 232
200357 ส่งพี่ษร ทะเบียนลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 09-07-2557 1
200356 ขอเชิญเฝ้ารับ - ส่ง เสด็จฯ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 09-07-2557 189
200354 ส่งประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิขาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพือรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗(ฉบับสมบูรณ์) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 09-07-2557 176
200351 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 09-07-2557 1
200349 ส่งประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิขาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพือรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 09-07-2557 127
200348 การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 09-07-2557 241
200346 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 09-07-2557 1
200345 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 09-07-2557 0
200344 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 09-07-2557 1
200343 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 09-07-2557 0
200342 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 09-07-2557 1
200341 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 09-07-2557 0
200340 แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ 09-07-2557 0
200335 ขอเชิญร่วมประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้้งที่ 9 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 09-07-2557 133
200334 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมีชัยพัฒนา กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 09-07-2557 126
200287 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 08-07-2557 152
200286 การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 08-07-2557 181
200285 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน ๑,๒ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยไม้แก่น 08-07-2557 0
200284 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน ๑,๒ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสุวรรณโฆษิต 08-07-2557 1
200283 นักเรียนไทยสุขภาพดี กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 08-07-2557 0
200282 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน ๑,๒ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านแสงวิมาน 08-07-2557 1
200281 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน ๑,๒ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบางไทร 08-07-2557 1
200274 รายงานโครงการ 9 เดือน จากกลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 08-07-2557 1
200272 โครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 08-07-2557 162
200270 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสถานศึกษา (ตามรายการที่แนบ) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 08-07-2557 159
200266 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามฯ 08-07-2557 0
พบ 30 / 6954 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช