>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
220181 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสองพี่น้อง 19-11-2557 1
220180 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสระ 19-11-2557 1
220179 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดบางไทร 19-11-2557 1
220178 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดบางคุระ 19-11-2557 1
220177 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสระโพธิ์ 19-11-2557 1
220176 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านบางพระ 19-11-2557 1
220175 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ราชประชานุเคราะห์ 19-11-2557 1
220174 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดแดง 19-11-2557 1
220173 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านปากเชียร 19-11-2557 1
220172 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ชุมชนวัดท่าลิพง 19-11-2557 1
220171 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดท้ายทะเล 19-11-2557 1
220169 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 19-11-2557 174
220168 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดร่อนนา 19-11-2557 1
220167 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปลายราง 19-11-2557 1
220153 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดโบสถ์ 19-11-2557 1
220148 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดคลองน้อย 19-11-2557 1
220142 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดบางมะขาม 19-11-2557 1
220110 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดปากตรง 19-11-2557 1
220097 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดแจ้ง 19-11-2557 1
220081 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดรัตนาราม 19-11-2557 1
220077 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 19-11-2557 171
220051 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ( Inclusive schools ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านห้วยหาร 18-11-2557 1
220050 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ( Inclusive schools ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านกลอง 18-11-2557 1
220049 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ( Inclusive schools ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านไสขาม 18-11-2557 1
220048 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ( Inclusive schools ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งใหญ่ 18-11-2557 1
220046 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ( Inclusive schools ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหัวค่าย 18-11-2557 1
220045 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ( Inclusive schools ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 18-11-2557 1
220044 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ( Inclusive schools ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดป่าระกำ 18-11-2557 0
220043 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ( Inclusive schools ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดโคกมะม่วง 18-11-2557 1
220042 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Inclusive schools) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านชายทะเล 18-11-2557 1
พบ 30 / 4159 รายการ หน้า : 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3