>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
326394 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรเศรษฐ์ 03-10-2559 0
326387 รายชื่อครู สพป.นศ.3 (ฝากให้ ผอ.ร.ร.) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนรุย 02-10-2559 1
326383 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่ขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 30-09-2559 157
326382 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 30-09-2559 204
326381 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวยิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 30-09-2559 149
326378 ส่งให้น้องแป้ว กลุ่มนิเทศ วิถีพุทธ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 30-09-2559 1
326377 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30-09-2559 0
326376 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 30-09-2559 1
326375 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 30-09-2559 0
326374 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 30-09-2559 1
326373 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามฯ 30-09-2559 0
326372 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 30-09-2559 0
326371 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 30-09-2559 0
326370 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 30-09-2559 1
326367 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดไม้เสียบ 30-09-2559 1
326363 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ สกุลรัตน์วิทยา 30-09-2559 0
326362 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ วิรัสยามณี 30-09-2559 0
326361 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ ทิพย์กองลาสวิทยา 30-09-2559 1
326360 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ โคกครามพิชากร 30-09-2559 0
326359 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ นาคคามพิทยา 30-09-2559 2
326358 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 30-09-2559 0
326357 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 30-09-2559 0
326356 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ มัธยมวีรศิลปิน 30-09-2559 0
326355 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ อนุบาลสกุลดี 30-09-2559 0
326354 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ ดรุณศึกษา 30-09-2559 0
326353 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ ร่อนพิบูลย์วิทยา 30-09-2559 1
326352 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ ชนะวิทยา 30-09-2559 1
326351 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ ชะอวดวิทยา 30-09-2559 0
326350 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ มัธยมศักดิ์ศิลปิน 30-09-2559 1
326349 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางพัชราภรณ์ สงขำ กลุ่มอำนวยการ อนุบาลลูกแก้ว 30-09-2559 0
พบ 30 / 18024 รายการ หน้า : 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
เกษร เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นศ.3
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3