>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
286183 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเทพนมเชือด 04-02-2559 1
286182 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 04-02-2559 1
286181 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดไม้เสียบ 04-02-2559 1
286172 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 04-02-2559 180
286155 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหน้าสตน 04-02-2559 1
286154 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดอู่แก้ว 04-02-2559 1
286153 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสามแพรก 04-02-2559 1
286152 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเขาน้อย 04-02-2559 1
286151 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทวยเทพ 04-02-2559 1
286150 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 04-02-2559 1
286149 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 04-02-2559 1
286148 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนสมบูรณ์ 04-02-2559 1
286147 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านขอนหาด 04-02-2559 1
286146 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเกยเชน 04-02-2559 0
286145 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนบ้านพุดหง 04-02-2559 1
286144 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปลายราง 04-02-2559 1
286143 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดถลุงทอง 04-02-2559 1
286141 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล ราชประชานุเคราะห์ 7 04-02-2559 1
286138 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนมิตร 04-02-2559 1
286136 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดปากเหมือง 04-02-2559 1
286135 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายธงชัย นิลวงศ์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 04-02-2559 0
286134 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายธงชัย นิลวงศ์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 04-02-2559 1
286133 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายธงชัย นิลวงศ์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 04-02-2559 1
286132 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายธงชัย นิลวงศ์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 04-02-2559 1
286131 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายธงชัย นิลวงศ์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 04-02-2559 0
286130 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายธงชัย นิลวงศ์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 04-02-2559 1
286129 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายธงชัย นิลวงศ์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 04-02-2559 0
286128 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายธงชัย นิลวงศ์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 04-02-2559 1
286127 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายธงชัย นิลวงศ์ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 04-02-2559 112
286075 การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สกุลรัตน์วิทยา 04-02-2559 1
พบ 30 / 8604 รายการ หน้า : 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3