>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
215882 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดแดง 10-10-2557 0
215881 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเขาลำปะ 10-10-2557 1
215880 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทายิการาม 10-10-2557 0
215879 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเนินธัมมัง 10-10-2557 0
215878 ส่งน้องกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 10-10-2557 0
215876 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระโพธิ์ 10-10-2557 0
215875 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระแก้ว 10-10-2557 0
215874 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนำทรัพย์ 10-10-2557 0
215873 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระ 10-10-2557 1
215872 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านแสงวิมาน 10-10-2557 0
215871 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเขาน้อย 10-10-2557 2
215870 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดศรีสุวรรณาราม 10-10-2557 1
215866 ส่งง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 10-10-2557 1
215864 ขอเชิญประชุมในโครงการ "เด็กไทยแก้มใส" กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 10-10-2557 115
215863 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดพิศาลนฤมิต 10-10-2557 1
215862 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสุวรรณโฆษิต 10-10-2557 1
215859 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยหาร 10-10-2557 1
215858 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหนา 10-10-2557 2
215857 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหนา 10-10-2557 1
215856 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา88 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล นพคุณประชาสรรค์ 10-10-2557 0
215855 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา88 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล โศภนคณาภรณ์ 10-10-2557 0
215854 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา88 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล คีรีราษฎร์พัฒนา 10-10-2557 0
215853 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา88 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล เสาธงวิทยา 10-10-2557 0
215852 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา88 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ตระพังพิทยาคม 10-10-2557 0
215851 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา88 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ควนเกยสุทธิวิทยา 10-10-2557 0
215850 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา88 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 10-10-2557 0
215849 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา88 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล สามตำบลวิทยาประชาสรรค็ 10-10-2557 0
215848 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา88 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ชะอวดวิทยาคาร 10-10-2557 0
215847 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา88 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ชะอวด 10-10-2557 0
215846 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา88 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล เกาะขันธ์ประชาภิบาล 10-10-2557 0
พบ 30 / 7825 รายการ หน้า : 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3