>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
217276 แจ้งรายชื่อศูนย์บริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 28-10-2557 1
217275 แจ้งรายชื่อศูนย์บริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลแพทยกิจพิทยา 28-10-2557 1
217274 แจ้งรายชื่อศูนย์บริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 28-10-2557 0
217267 การเสนอขออนุมัติ/อนุญาตไปต่างประเทศโดยผูกพันกับงบประมาณของสพฐ. และเงินรายได้สถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 28-10-2557 108
217264 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วิรัสยามณี 28-10-2557 1
217263 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ทิพย์กองลาสวิทยา 28-10-2557 0
217262 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 28-10-2557 1
217261 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นาคคามพิทยา 28-10-2557 1
217260 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 28-10-2557 0
217259 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 28-10-2557 1
217258 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 28-10-2557 1
217257 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลสกุลดี 28-10-2557 1
217256 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 28-10-2557 1
217255 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 28-10-2557 1
217254 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 28-10-2557 1
217253 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 28-10-2557 1
217252 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมศักดิ์ศิลปิน 28-10-2557 1
217251 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลลูกแก้ว 28-10-2557 1
217250 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพรอุดม 28-10-2557 2
217249 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ไพศาลศึกษา 28-10-2557 1
217248 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 28-10-2557 1
217247 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 28-10-2557 1
217246 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 28-10-2557 1
217245 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลกานต์สินี 28-10-2557 0
217244 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพรธิรา 28-10-2557 1
217243 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 28-10-2557 1
217242 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลหลวงครูวิทยา 28-10-2557 0
217241 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 28-10-2557 1
217240 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพลพันธ์ 28-10-2557 1
217239 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ปากพนังพณิชยการ 28-10-2557 0
พบ 30 / 8617 รายการ หน้า : 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3