>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
316189 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสามัคยาราม 22-08-2559 1
316180 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเถลิงกิติยาราม 22-08-2559 1
316174 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 22-08-2559 194
316148 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการประเมินเชิงประจักษ์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22-08-2559 1
316147 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการประเมินเชิงประจักษ์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 22-08-2559 1
316146 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการประเมินเชิงประจักษ์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 22-08-2559 1
316144 มาตรฐานเขตส่ง สพฐ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 22-08-2559 1
316143 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการประเมินเชิงประจักษ์ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 22-08-2559 163
316142 ถึงเอล๊อต กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 22-08-2559 0
316129 การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขัดเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 22-08-2559 197
316128 ส่งให้น้องตุ้ม กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22-08-2559 1
316125 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางน้อย 22-08-2559 1
316124 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนป้อม 22-08-2559 1
316123 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทะเลปัง 22-08-2559 1
316118 อนุญาตไปต่าประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเกาะจาก 22-08-2559 1
316117 การโอนเปลี่ยนแปลงกาารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 520 รายการค่าใช้จ่าย "การพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ."(เรียน ผอ.ร.ร.บ้านลำหัก,วัดหัวค่ายฯ,บ้านชะอวด,หัวไทร(เรือนประชาบาล),วัดวังฆ้อง,วัดแหลม,วัดเกาะจาก,บ้านขอน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ทุกโรงเรียน 22-08-2559 121
316116 ให้น้องตุ้ม จากพี่มีน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22-08-2559 1
316115 จากพี่มีน ให้น้องตุ้ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 22-08-2559 1
316090 ใบคำขอไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดพระอานนท์ 22-08-2559 1
316086 ตรวจสอบข้อมูลเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี2560-2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 22-08-2559 194
316082 การจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 22-08-2559 182
316072 การจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 22-08-2559 162
316063 หญิง กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 22-08-2559 0
316038 การจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 22-08-2559 167
316018 โครงการพัฒนาระบบดูแลอย่างรอบด้าน กิจกรรมสัมมนาพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 22-08-2559 173
315968 คำสั่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 22-08-2559 0
315967 คำสั่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 22-08-2559 1
315966 คำสั่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 22-08-2559 1
315965 คำสั่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 22-08-2559 0
315964 คำสั่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ 22-08-2559 1
พบ 30 / 18024 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
เกษร เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นศ.3
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3