>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
193513 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปลายสระ 03-06-2557 1
193510 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเถลิงกิติยาราม 03-06-2557 1
193509 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเนกขัมมาราม 03-06-2557 1
193508 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 03-06-2557 1
193507 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทัศนาวลัย 03-06-2557 1
193506 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 03-06-2557 1
193505 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งโชน 03-06-2557 1
193504 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม 03-06-2557 0
193503 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านกุมแป 03-06-2557 1
193502 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดโคกพิกุล 03-06-2557 1
193501 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดป่าระกำ 03-06-2557 1
193500 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดบางบูชา 03-06-2557 2
193499 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ ราชประชานุเคราะห์ 03-06-2557 1
193497 ทะเบียนเกียรติบัตรให้น้องขวัญ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ 03-06-2557 1
193496 โครงการภาษาไทย ส่ง ศน.รรลือ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 03-06-2557 1
193429 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 03-06-2557 117
193357 เลื่อนการประชุมสถานศึกษาพอเพียงเพื่อความยั่งยืน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 03-06-2557 175
193350 ส่งแบบกรอกประวัติและแบบตอบรับเข้าโครงการฯ เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทุ่งโพธิ์ 03-06-2557 0
193349 ส่งแบบกรอกประวัติและแบบตอบรับเข้าโครงการฯ เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่อนพิบูลย์ 03-06-2557 1
193348 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขปจากการประชุมสัมมนาโครงการเหลียวหลังมองหน้าพัฒนาองค์กร (เรียน เฉพาะประธานกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกกลุ่มเครือข่าย) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 03-06-2557 120
193346 ส่งแบบกรอกประวัติและแบบตอบรับเข้าโครงการฯ เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเขาน้อย 03-06-2557 1
193345 ส่งแบบกรอกประวัติและแบบตอบรับเข้าโครงการฯ เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดจิกพนม 03-06-2557 1
193343 ส่งแบบกรอกประวัติและแบบตอบรับเข้าโครงการฯ เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านกุมแป 03-06-2557 1
193342 ส่งแบบกรอกประวัติและแบบตอบรับเข้าโครงการฯ เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านลากชาย 03-06-2557 0
193341 ส่งแบบกรอกประวัติและแบบตอบรับเข้าโครงการฯ เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแหลมตะลุมพุก 03-06-2557 1
193340 ส่งแบบกรอกประวัติและแบบตอบรับเข้าโครงการฯเพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดท้ายทะเล 03-06-2557 1
193317 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต (รายชื่อโรงเรียนดังแนบ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 02-06-2557 155
193191 การเชิดชูเกียริบุคลากรดีเด่นด้านการวัดและประเมินผลกาเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 02-06-2557 176
193185 แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กพด.001 ฉบับปรับปรุงเมษายน 2556 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 02-06-2557 1
193182 ดำเนินการโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 02-06-2557 195
พบ 30 / 4778 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช