>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
255377 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดหนองจิก 15-07-2558 1
255376 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 15-07-2558 1
255375 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ปากพนังพณิชยการ 15-07-2558 0
255374 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดกัลยานฤมิต 15-07-2558 1
255372 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดสระ 15-07-2558 1
255370 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ราชประชานุเคราะห์ 15-07-2558 1
255369 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดสระโพธิ์ 15-07-2558 1
255362 การอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (SchoolMIS) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 15-07-2558 230
255361 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 15-07-2558 151
255360 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ่อโพง 15-07-2558 1
255358 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านด่าน 15-07-2558 0
255356 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ่อโพง 15-07-2558 1
255337 พี่ขวัญ 12 ประการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 15-07-2558 1
255194 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง "สรุปบทเรียนจาการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘" กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 15-07-2558 173
255083 ขอเชิญประชุม (ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่แนบ) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 15-07-2558 158
255063 การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (ตามรายชื่อ.ร.ร.ที่ได้รับการจัดสรรฯ จำนวน 25 ร.ร. กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 14-07-2558 156
255057 ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 14-07-2558 0
255010 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา โดยการย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ราชประชานุเคราะห์ 7 14-07-2558 1
254995 สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 14-07-2558 198
254865 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 14-07-2558 150
254849 การดำเนินงานตามนโยบาย “ปี2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และ “นักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 14-07-2558 235
254822 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะภัยแล้ง กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 13-07-2558 203
254820 การโอนเงิน พีพณวรรณ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 13-07-2558 0
254819 ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 13-07-2558 192
254816 ข้อมูล ให้พี่เกษร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 13-07-2558 0
254811 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนบ้านพุดหง 13-07-2558 1
254810 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 13-07-2558 1
254809 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านวังใส 13-07-2558 1
254808 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนพิบูลสงคราม 13-07-2558 1
254807 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 13-07-2558 1
พบ 30 / 9405 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3