>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
245996 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 22-05-2558 1
245994 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งไม้ไผ่ 22-05-2558 1
245992 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านตูล 22-05-2558 1
245991 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนมุด 22-05-2558 1
245988 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหนองจิก 22-05-2558 1
245987 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนางหลง 22-05-2558 1
245983 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาโห่ใต้ 22-05-2558 1
245982 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม 22-05-2558 1
245940 ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 21-05-2558 197
245935 การอบมรมทางไกลผ่านระบบ DLTV โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 21-05-2558 231
245912 คำรับรอง ปี 57 กลุ่มอำนวยการ บ้านห้วยไม้แก่น 21-05-2558 1
245909 ส่งให้พี่ขวญรายงานข่าวประจำเดือน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 21-05-2558 1
245895 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาญจนาราม 21-05-2558 0
245894 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านลำหัก 21-05-2558 1
245890 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านคงคาล้อม 21-05-2558 1
245888 แบบขอใช้รถส่วนบุคคลไปโรงแรมราวดี กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 21-05-2558 0
245885 ขีดจำกัดล่าง กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหัวค่าย 21-05-2558 1
245865 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 20-05-2558 184
245840 การอบรมให้ความรู้โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 20-05-2558 181
245837 แบบเก็บข้อมูลนักเรียน อ.สุชาติ กลุ่มนโยบายและแผน วัดกาญจนาราม 20-05-2558 0
245786 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพฯให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปรจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 20-05-2558 181
245779 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับแก้ไข) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทัศนาวลัย 20-05-2558 1
245778 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับแก้ไข) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านอายเลา 20-05-2558 1
245777 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับแก้ไข) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหนา 20-05-2558 1
245776 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับแก้ไข) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนรุย 20-05-2558 1
245775 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับแก้ไข) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสามัคยาราม 20-05-2558 1
245774 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับแก้ไข) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปลายสระ 20-05-2558 1
245773 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับแก้ไข) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดทุ่งหล่อ 20-05-2558 1
245772 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับแก้ไข) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเนกขัมมาราม 20-05-2558 1
245771 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับแก้ไข) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 20-05-2558 1
พบ 30 / 6730 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3