>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
268471 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 25-09-2558 1
268458 โครงการประชุมปฏิบัติการ"การจัดทำแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล" กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดจิกพนม 25-09-2558 1
268457 โครงการประชุมปฏิบัติการ"การจัดทำแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล" กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนชะลิก 25-09-2558 1
268445 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส-กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 24-09-2558 161
268386 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดวังกลม 24-09-2558 0
268384 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยหาร 24-09-2558 1
268381 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหนองมาก 24-09-2558 1
268376 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดวัวหลุง 24-09-2558 1
268375 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดมัชฌิมภูผา 24-09-2558 1
268374 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ร่อนพิบูลย์ 24-09-2558 1
268372 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดปากควน 24-09-2558 1
268371 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านห้วยหาร 24-09-2558 1
268370 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านชะอวด 24-09-2558 1
268369 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนเกย 24-09-2558 1
268368 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 24-09-2558 1
268354 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านวังหอน 24-09-2558 1
268352 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดโคกพิกุล 24-09-2558 1
268345 ขั้นตอนการติดตั้งและตรวจสอบการ Activation กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 24-09-2558 226
268328 ประกาศรายชื่อและขอรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตร อบรม"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการให้บริการสอนเสริมรหัส Cs กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 24-09-2558 157
268325 ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดสนามสอบ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านชะอวด 24-09-2558 1
268313 ส่งรายชื่อให้ ประไพพิศ และ พี่น้อยตรวจสอบ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 24-09-2558 1
268287 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาคีเครือข่ายพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศ สพป.นศ.3 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 24-09-2558 163
268284 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 24-09-2558 118
268281 การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักาามาตรฐาน และดรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 24-09-2558 160
268280 การจัดการแข่งขัน นำ้ดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 24-09-2558 136
268271 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าสาธารณูปโภคและสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เฉพาะโรงเรียนที่แนบค่ะ) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 24-09-2558 165
268270 การจัดงานประเพณีบุญสารเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 24-09-2558 185
268256 การคัดเลือกเด้กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 24-09-2558 140
268254 กำหนดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ก้าวสู่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 24-09-2558 170
268253 รายชื่อครูเข้าร่วมงานเกษียณ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 24-09-2558 1
พบ 30 / 12544 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3