>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
317716 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 26-08-2559 136
317715 lให้ขวัญจ๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 26-08-2559 0
317692 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ 2559 (เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด 60 ร.ร. ตามรายชืาอที่แนบ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ทุกโรงเรียน 26-08-2559 157
317659 ให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่งพฤติกรรมของเจ้าที่ของรัฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 26-08-2559 189
317647 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 26-08-2559 1
317646 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนเงิน 26-08-2559 1
317640 การติดตามผลการดำเนินงาน รุ้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 26-08-2559 153
317633 การจัดงานมหกรรมวิชากาเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12 สพป.นศ.3 (เพ่ิมเติม) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 26-08-2559 176
317632 การจัดงานมหกรรมวิชากาเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12 สพป.นศ.3 (เพ่ิมเติม) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 26-08-2559 171
317628 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเนกขัมมาราม 26-08-2559 1
317626 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดธงทอง 26-08-2559 1
317625 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จของการใช้สื่อการบูรณาการ การอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 26-08-2559 156
317623 การจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12 สพป.นศ.3 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 26-08-2559 188
317622 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 26-08-2559 1
317617 การติดตามผลการดำเนินงานศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 26-08-2559 1
317614 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหนองมาก 26-08-2559 1
317590 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปลายราง 26-08-2559 0
317573 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑๒ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 26-08-2559 159
317538 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดเขาลำปะ 25-08-2559 1
317495 ขอเข้าพื้นที่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ Router ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 25-08-2559 163
317459 ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 21, 22 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศูนย์เครือข่ายที่ 22 25-08-2559 0
317458 ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 21, 22 กลุ่มนิเทศติดตามฯ มัธยมศักดิ์ศิลปิน 25-08-2559 0
317457 ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 21, 22 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลลูกแก้ว 25-08-2559 0
317456 ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 21, 22 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลพรอุดม 25-08-2559 0
317455 ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 21, 22 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดรักขิตวัน 25-08-2559 1
317454 ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 21, 22 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านศาลาทวดทอง 25-08-2559 1
317453 ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 21, 22 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากบางกลม 25-08-2559 1
317452 ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 21, 22 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดท่าสะท้อน 25-08-2559 1
317451 ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 21, 22 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งใหญ่ 25-08-2559 1
317450 ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 21, 22 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดไม้เสียบ 25-08-2559 1
พบ 30 / 18024 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
เกษร เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นศ.3
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3