>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
215686 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 08-10-2557 1
215685 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 08-10-2557 1
215684 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 08-10-2557 0
215683 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 08-10-2557 1
215682 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 08-10-2557 0
215681 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 08-10-2557 1
215680 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรที่ 1 สรุปรายงานผลโครงการปี 2557 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 08-10-2557 1
215679 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรที่ 1 สรุปรายงานผลโครงการปี 2557 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 08-10-2557 1
215678 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรที่ 1 สรุปรายงานผลโครงการปี 2557 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 08-10-2557 1
215677 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรที่ 1 สรุปรายงานผลโครงการปี 2557 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 08-10-2557 0
215676 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรที่ 1 สรุปรายงานผลโครงการปี 2557 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 08-10-2557 1
215675 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรที่ 1 สรุปรายงานผลโครงการปี 2557 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 08-10-2557 0
215674 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรที่ 1 สรุปรายงานผลโครงการปี 2557 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 08-10-2557 1
215631 แจ้งการสรรหาพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม 08-10-2557 0
215629 ฝากให้น้อง อรัญญา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 08-10-2557 1
215615 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทัศนาวลัย 07-10-2557 0
215614 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านอายเลา 07-10-2557 1
215613 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหนา 07-10-2557 1
215612 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนรุย 07-10-2557 1
215611 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสามัคยาราม 07-10-2557 1
215610 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปลายสระ 07-10-2557 1
215609 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดทุ่งหล่อ 07-10-2557 1
215608 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเนกขัมมาราม 07-10-2557 0
215607 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 07-10-2557 1
215606 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเถลิงกิติยาราม 07-10-2557 1
215605 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 07-10-2557 1
215604 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนเงิน 07-10-2557 1
215603 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านกุมแป 07-10-2557 1
215602 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ เขาพระทอง 07-10-2557 1
215601 การเตรียมรับประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดเขาลำปะ 07-10-2557 1
พบ 30 / 4156 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3