>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
304190 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (จำนวน 18 โรงเรียน) กลุ่มอำนวยการ บ้านเกาะน้อย 17-06-2559 1
304188 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (จำนวน 18 โรงเรียน) กลุ่มอำนวยการ บ้านปากเชียร 17-06-2559 1
304187 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (จำนวน 18 โรงเรียน) กลุ่มอำนวยการ วัดอัฒฑศาสนาราม 17-06-2559 1
304186 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (จำนวน 18 โรงเรียน) กลุ่มอำนวยการ วัดเหมก 17-06-2559 1
304185 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (จำนวน 18 โรงเรียน) กลุ่มอำนวยการ วัดป่าระกำเหนือ 17-06-2559 0
304184 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (จำนวน 18 โรงเรียน) กลุ่มอำนวยการ บ้านหัวลำพู 17-06-2559 1
304183 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (จำนวน 18 โรงเรียน) กลุ่มอำนวยการ วัดหงส์แก้ว 17-06-2559 1
304177 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดปากตรง 17-06-2559 1
304176 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (จำนวน 18 โรงเรียน) กลุ่มอำนวยการ บ้านศาลาแก้ว 17-06-2559 1
304175 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (จำนวน 18 โรงเรียน) กลุ่มอำนวยการ วัดชมพูประดิษฐ์ 17-06-2559 1
304174 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มอำนวยการ วัดควนยาว 17-06-2559 1
304173 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มอำนวยการ วัดควนป้อม 17-06-2559 1
304172 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสองพี่น้อง 17-06-2559 1
304170 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ้านใหม่บน 17-06-2559 1
304169 ระเบียบวาระการประชุม ส่งให้ นางสาวสิริพร พรหมประสาท กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนเงิน 17-06-2559 1
304168 ระเบียบวาระการประชุม ส่งให้ นางณษรา ยินเจริญ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านลำคลอง 17-06-2559 1
304167 ระเบียบวาระการประชุม ส่งให้ นายสวาท วงศ์ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดมหิสสราราม 17-06-2559 1
304166 ระเบียบวาระการประชุม ส่งให้ นายโชติ คำนวณ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยหาร 17-06-2559 1
304155 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดป่าระกำเหนือ 17-06-2559 0
304146 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 17-06-2559 158
304143 การพัฒนาโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 17-06-2559 146
304117 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 ก.ค.59 (เรียน ผอ.ร.ร.ตามบัญชีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 17-06-2559 147
304116 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17-06-2559 0
304115 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 17-06-2559 1
304114 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 17-06-2559 1
304113 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 17-06-2559 1
304112 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 17-06-2559 0
304111 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 17-06-2559 1
304110 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 17-06-2559 0
304109 การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 17-06-2559 1
พบ 30 / 14552 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
เกษร เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นศ.3
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3