>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
195935 ตัวอย่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสมควร 16-06-2557 1
195933 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดจิกพนม 16-06-2557 1
195931 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดจิกพนม 16-06-2557 1
195930 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนสมบูรณ์ 16-06-2557 0
195928 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านยางกาญจน์ 16-06-2557 1
195925 ให้พี่ปรีญา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 16-06-2557 1
195912 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 16-06-2557 111
195894 ประชุมสัญจรคณะกรรมการเขตพื้นที่ กลุ่มนโยบายและแผน บ้านวังหอน 16-06-2557 1
195892 ข้าราชการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 16-06-2557 150
195864 การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC 2557 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 16-06-2557 199
195787 แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 16-06-2557 193
195784 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 2) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 16-06-2557 160
195781 สำรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 24 16-06-2557 0
195780 สำรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านไสขาม 16-06-2557 0
195779 สำรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสมควร 16-06-2557 0
195778 สำรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดชะอวด 16-06-2557 1
195777 สำรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านดอนทราย 16-06-2557 1
195776 สำรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านลำหัก 16-06-2557 1
195775 สำรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านชายควน 16-06-2557 1
195774 สำรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทัศนาวลัย 16-06-2557 1
195773 สำรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านทุ่งบก 16-06-2557 1
195772 สำรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดนาหมอบุญ 16-06-2557 1
195771 สำรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านคอกวัว 16-06-2557 1
195770 สำรรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 23 16-06-2557 0
195769 สำรรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดทุ่งโพธิ์ 16-06-2557 1
195768 สำรรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านควนโตน 16-06-2557 1
195767 สำรรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 16-06-2557 1
195766 สำรรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านคอพรุ 16-06-2557 1
195765 สำรรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดวังฆ้อง 16-06-2557 1
195764 สำรรวจความต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านไสหินตั้ง 16-06-2557 1
พบ 30 / 10670 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช