>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
296434 การบูรณาการแผนการเรียนการสอนโภชนาการ โดยใช้แผนการสอนสำเร็จรูป ชุดการเรียนรู้กลางเพื่่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัน ปีการศึกษา 2559 (ตามบัญชีรายชื่อร.ร.ที่่แนบ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 18-04-2559 131
296431 ส่งให้พี่ขวัญ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 18-04-2559 1
296430 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำเรื่องการแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 18-04-2559 1
296427 แบบติดตาม ปย.3 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 18-04-2559 1
296423 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายที่ 2 18-04-2559 0
296422 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ บ้านหัวปอ 18-04-2559 1
296421 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดทวยเทพ 18-04-2559 1
296420 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดบางทองคำ 18-04-2559 1
296419 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ บ้านท่าขนาน 18-04-2559 1
296418 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดบ้านเนิน 18-04-2559 1
296417 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ บ้านดอนโตนด 18-04-2559 1
296416 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ บ้านบางปรง 18-04-2559 0
296415 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดทองพูน 18-04-2559 1
296414 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดคลองขยัน 18-04-2559 1
296413 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดพระหอม 18-04-2559 0
296412 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดชัยสุวรรณ 18-04-2559 1
296411 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดสระโพธิ์ 18-04-2559 1
296403 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 18-04-2559 1
296402 การอนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สุนทราภิบาล 18-04-2559 1
296400 ชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลืมพระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอง 12 สิงหาคม 2559 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 18-04-2559 138
296399 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเขาน้อย 18-04-2559 1
296398 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางน้อย 18-04-2559 1
296395 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 18-04-2559 195
296361 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสมควร 13-04-2559 1
296360 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดชะอวด 13-04-2559 1
296359 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดวังฆ้อง 13-04-2559 1
296358 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 13-04-2559 1
296357 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสุวรรณโฆษิต 13-04-2559 1
296356 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดไม้เสียบ 13-04-2559 1
296355 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านท่าไทร 13-04-2559 1
พบ 30 / 12251 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3