>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
198555 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 27-06-2557 0
198554 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลหลวงครูวิทยา 27-06-2557 0
198553 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 27-06-2557 0
198552 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพลพันธ์ 27-06-2557 0
198551 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 27-06-2557 0
198550 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 27-06-2557 0
198549 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลชุมสุข 27-06-2557 0
198548 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลแพทยกิจพิทยา 27-06-2557 0
198547 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 27-06-2557 0
198546 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรเศรษฐ์ 27-06-2557 0
198545 คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรวิทย์พิทยา 27-06-2557 0
198489 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาญจนาราม 27-06-2557 0
198488 การจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทำสื่อ 60พรรษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านหนองมาก 27-06-2557 1
198487 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาญจนาราม 27-06-2557 0
198486 การจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทำสื่อ 60พรรษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านไสขาม 27-06-2557 1
198484 การจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทำสื่อ 60พรรษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านวังหอน 27-06-2557 1
198482 การจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทำสื่อ 60พรรษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนโตน 27-06-2557 1
198480 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดศรีสุวรรณาราม 27-06-2557 1
198479 การจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทำสื่อ 60พรรษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดพระบาท 27-06-2557 1
198477 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดศรีสุวรรณาราม 27-06-2557 1
198476 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดท่าเสม็ด 27-06-2557 1
198475 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดท่าเสม็ด 27-06-2557 1
198472 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดไม้เสียบ 27-06-2557 1
198471 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดไม้เสียบ 27-06-2557 1
198469 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาญจนาราม 27-06-2557 0
198467 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาญจนาราม 27-06-2557 0
198377 ส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามหนังสือที่ ศธ 04071/2195 ลว.24 มิ.ย.57 เรื่อง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 26-06-2557 0
198376 ส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามหนังสือที่ ศธ 04071/2195 ลว.24 มิ.ย.57 เรื่อง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 26-06-2557 0
198375 ส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามหนังสือที่ ศธ 04071/2195 ลว.24 มิ.ย.57 เรื่อง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 26-06-2557 1
198374 ส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามหนังสือที่ ศธ 04071/2195 ลว.24 มิ.ย.57 เรื่อง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 26-06-2557 0
พบ 30 / 4997 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช