>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
202169 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดโคกทราง 24-07-2557 0
202168 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนเถียะ 24-07-2557 1
202167 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านพรุบัว 24-07-2557 1
202166 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนใส 24-07-2557 1
202165 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านใสถิน 24-07-2557 1
202164 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านดอนตาสังข์ 24-07-2557 1
202163 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านขอนหาด 24-07-2557 1
202162 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนางหลง 24-07-2557 1
202161 ส่งแก้ว กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มนโยบายและแผน 24-07-2557 1
202135 ตารางใช้คำนวณตัวบ่งชี้ที่ 5 สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านตัวบ่งชี้ที่ 5 เมื่อผ่านให้สถานศึกษาส่งรายงานผลการพัฒนามายังสพป.นศ.3เพื่อส่งต่อสมศ. กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 23-07-2557 166
202134 คำสั่งและหนังสือเชิญเป็นวิทยากรวันที่2ถึง4กค 7 กค และ9ถึง10กค2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดมหิสสราราม 23-07-2557 1
202133 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ได้ 13 คะแนน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสามแพรก 23-07-2557 1
202132 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 23-07-2557 172
202131 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 23-07-2557 154
202121 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองช่อสะอาด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 23-07-2557 141
202089 จัดสรรงบประมาณปี2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 23-07-2557 147
202087 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 23-07-2557 132
202076 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ NT ชั้น กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 23-07-2557 185
202074 จำนวนนักเรียน ส่งให้ปู กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 23-07-2557 0
202061 ให้พี่เกษร จากบัง กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 23-07-2557 0
202060 ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลรักการอ่านและการเรียนรู้สู่ภูมภิาค ตอน STREAM Festival" กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 23-07-2557 153
202055 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ / หนังสือห้องสมุด กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 23-07-2557 1
202054 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ / หนังสือห้องสมุด กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 23-07-2557 0
202053 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ / หนังสือห้องสมุด กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 23-07-2557 0
202051 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ / หนังสือห้องสมุด กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 23-07-2557 147
202047 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านใสถิน 23-07-2557 1
202043 ขอความร่วมมือ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ต.ช.ด.บ้านเขาวัง 23-07-2557 0
202041 ขอความร่วมมือ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดหนา 23-07-2557 1
202028 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนและการจัดการศึกษานอกระบบ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 23-07-2557 152
202015 ส่ง ศน.ดรุณี กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 23-07-2557 1
พบ 30 / 5954 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช