>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
321520 ส่งข้อมูลครูให้ ผอ.โรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านขอนหาด 08-09-2559 1
321518 การแก้ไขระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในกรณีการแก้ไขผลการสอบจากคะแนน O–NET ที่ประกาศเฉลยผิดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 08-09-2559 1
321517 การแก้ไขระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในกรณีการแก้ไขผลการสอบจากคะแนน O–NET ที่ประกาศเฉลยผิดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 08-09-2559 1
321516 การแก้ไขระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในกรณีการแก้ไขผลการสอบจากคะแนน O–NET ที่ประกาศเฉลยผิดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 08-09-2559 1
321515 การแก้ไขระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในกรณีการแก้ไขผลการสอบจากคะแนน O–NET ที่ประกาศเฉลยผิดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 08-09-2559 1
321514 การแก้ไขระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในกรณีการแก้ไขผลการสอบจากคะแนน O–NET ที่ประกาศเฉลยผิดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 08-09-2559 1
321513 การแก้ไขระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในกรณีการแก้ไขผลการสอบจากคะแนน O–NET ที่ประกาศเฉลยผิดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 08-09-2559 0
321512 การแก้ไขระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในกรณีการแก้ไขผลการสอบจากคะแนน O–NET ที่ประกาศเฉลยผิดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 08-09-2559 0
321511 การแก้ไขระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในกรณีการแก้ไขผลการสอบจากคะแนน O–NET ที่ประกาศเฉลยผิดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 08-09-2559 1
321510 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สกุลรัตน์วิทยา 08-09-2559 1
321509 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วิรัสยามณี 08-09-2559 1
321508 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ทิพย์กองลาสวิทยา 08-09-2559 0
321507 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 08-09-2559 1
321506 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นาคคามพิทยา 08-09-2559 0
321505 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 08-09-2559 1
321504 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลสกุลดี 08-09-2559 1
321503 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 08-09-2559 1
321502 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 08-09-2559 1
321501 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 08-09-2559 1
321500 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 08-09-2559 0
321499 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมศักดิ์ศิลปิน 08-09-2559 1
321498 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลลูกแก้ว 08-09-2559 1
321497 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพรอุดม 08-09-2559 1
321496 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ไพศาลศึกษา 08-09-2559 0
321495 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 08-09-2559 0
321494 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 08-09-2559 1
321493 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 08-09-2559 1
321492 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลกานต์สินี 08-09-2559 0
321491 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพรธิรา 08-09-2559 1
321490 ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง “พริกแกง” กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 08-09-2559 1
พบ 30 / 18024 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
เกษร เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นศ.3
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3