>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
197174 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านลานนา 23-06-2557 1
197173 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 23-06-2557 1
197172 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านชะอวด 23-06-2557 1
197170 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านท่าไทร 23-06-2557 1
197169 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนสมบูรณ์ 23-06-2557 1
197168 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 23-06-2557 1
197167 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดเขาลำปะ 23-06-2557 1
197166 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนหนองหงส์ 23-06-2557 1
197165 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดกาโห่ใต้ 23-06-2557 1
197164 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านกุมแป 23-06-2557 1
197163 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากควน 23-06-2557 1
197162 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งใคร 23-06-2557 1
197161 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านหนองหิน 23-06-2557 1
197160 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านตรอกแค 23-06-2557 1
197159 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหนองจิก 23-06-2557 1
197158 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านขอนหาด 23-06-2557 1
197155 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 23-06-2557 156
197144 ส่งให้พี่เกสร การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 23-06-2557 1
197118 โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 23-06-2557 1
197116 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเขาน้อย 23-06-2557 1
197113 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาญจนาราม 23-06-2557 1
197108 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเขาน้อย 23-06-2557 1
197106 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาญจนาราม 23-06-2557 1
197085 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๓๖โรง สมศ.ไม่รับรองรายชื่อในตาราง) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 22-06-2557 176
197084 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ตามรายชื่อแนบท้าย) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 22-06-2557 161
197083 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในวันที่ 2-4กค2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 22-06-2557 212
197082 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านหนองบัว 22-06-2557 1
197081 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเกาะจาก 22-06-2557 1
197080 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางน้อย 22-06-2557 1
197079 ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านตูล 22-06-2557 1
พบ 30 / 4680 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช