>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
230185 การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสองพี่น้อง 19-01-2558 1
230183 การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 19-01-2558 1
230136 กำหนดการส่งข้อมูล เอกสารการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 19-01-2558 240
230119 แจ้งเลื่อนพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 18-01-2558 164
230118 การสำเนาข้อมูลบทเรียนโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 18-01-2558 208
230079 แบบประวัติขอ ร.จ.พ. ประจำปี 2558 ไม่ถูกต้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 16-01-2558 159
230077 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล(พี่เดี่ยว)แก้ไข กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 16-01-2558 1
230076 ราคากลาง รร.บ้านเขาเทพพิทักษ์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 16-01-2558 1
230075 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล(พี่เดี่ยว) กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 16-01-2558 1
230074 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน(แก้ไข) กลุ่มนโยบายและแผน บ้านทุ่งโชน 16-01-2558 1
230072 ข่าวการเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 16-01-2558 161
230070 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งไม้ไผ่ 16-01-2558 1
230069 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ่อล้อ 16-01-2558 1
230068 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 16-01-2558 162
230067 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 16-01-2558 211
230002 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน บ้านหนองมาก 15-01-2558 1
230000 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน วัดพระบาท 15-01-2558 1
229863 ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 15-01-2558 231
229860 ให้พี่นภาพร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 15-01-2558 0
229764 โครงการพี่เนตร (คนสวย) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 15-01-2558 0
229741 รายชื่อ 1 แสนครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 15-01-2558 1
229720 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ 'ครูดีมีทุกวัน'ประจำปี พ.ศ.2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 14-01-2558 150
229718 ประชุมผู้บริหาร140158 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 14-01-2558 0
229708 พี่ขวัญ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 14-01-2558 1
229625 จำนวนนักเรียนส่งให้ป้าเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 14-01-2558 1
229601 มาตรการภาครัฐ เพิ่มเติม ตามมติคณะ รมต.เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 57 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 14-01-2558 208
229554 [แก้ไข]ตารางออกอากาศเตรียมสอบ O-NET ป.6 ทางช่อง DLTV 14 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 14-01-2558 216
229537 ตรวจราชการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 14-01-2558 0
229499 พี่แมว กลุ่มนโยบายและแผน บ้านม่วงงาม 14-01-2558 2
229495 โรงเรียนต่อไปนี้ให้ปรับแบคำสี่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 14-01-2558 151
พบ 30 / 7364 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3