>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
224627 การลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 17-12-2557 212
224626 การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 17-12-2557 1
224625 การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านชะอวด 17-12-2557 1
224554 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายที่ 22 17-12-2557 0
224553 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ มัธยมศักดิ์ศิลปิน 17-12-2557 0
224552 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ อนุบาลลูกแก้ว 17-12-2557 0
224551 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ อนุบาลพรอุดม 17-12-2557 0
224550 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดรักขิตวัน 17-12-2557 1
224549 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านศาลาทวดทอง 17-12-2557 1
224548 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านปากบางกลม 17-12-2557 1
224547 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดท่าสะท้อน 17-12-2557 1
224546 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านทุ่งใหญ่ 17-12-2557 1
224545 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดไม้เสียบ 17-12-2557 1
224544 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านลานนา 17-12-2557 1
224543 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ ชุมชนวัดควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 17-12-2557 1
224542 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านชะอวด 17-12-2557 1
224541 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดจิกพนม 17-12-2557 1
224540 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายที่ 21 17-12-2557 0
224539 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 17-12-2557 1
224538 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านวังหอน 17-12-2557 1
224537 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านหนองบัว 17-12-2557 1
224536 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านหนองนนทรี 17-12-2557 1
224535 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านควนมิตร 17-12-2557 1
224534 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านท่าไทร 17-12-2557 1
224533 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านห้วยโส 17-12-2557 1
224532 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดดอนมะปราง 17-12-2557 1
224531 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดควนสมบูรณ์ 17-12-2557 1
224530 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 17-12-2557 1
224514 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายที่ 20 17-12-2557 0
224513 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านทุ่งโชน 17-12-2557 1
พบ 30 / 6474 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3