>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
184042 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรระยะสั้น : การทำวิจัยในชั้นเรียน ผ่านระบบ e - office กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 07-03-2557 211
184038 แก้ไข ข่่าวการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 07-03-2557 144
184037 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากพรุ 07-03-2557 1
184022 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนมิตร 07-03-2557 1
184021 เรื่อง การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ (รอบที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 07-03-2557 211
184019 ข่าวการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 07-03-2557 141
184016 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดรักขิตวัน 07-03-2557 0
184015 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 07-03-2557 0
184014 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศูนย์เครือข่ายที่ 20 07-03-2557 0
184013 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งโชน 07-03-2557 1
184012 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งไม้ไผ่ 07-03-2557 1
184011 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดเขาลำปะ 07-03-2557 1
184010 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ เขาพระทอง 07-03-2557 1
184009 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งโป๊ะ 07-03-2557 1
184008 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนหนองหงส์ 07-03-2557 0
184007 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม 07-03-2557 1
184006 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนมุด 07-03-2557 1
184005 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดกาโห่ใต้ 07-03-2557 0
184004 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดวังกลม 07-03-2557 1
184003 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านตูล 07-03-2557 1
184002 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านกุมแป 07-03-2557 1
184001 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนเงิน 07-03-2557 0
184000 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศูนย์เครือข่ายที่ 19 07-03-2557 0
183999 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนยาว 07-03-2557 0
183998 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนชิง 07-03-2557 1
183997 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนป้อม 07-03-2557 1
183996 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากควน 07-03-2557 1
183995 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนเคร็ง 07-03-2557 1
183994 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งใคร 07-03-2557 1
183993 ปฏิทิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดท่าเสม็ด 07-03-2557 0
พบ 30 / 6563 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช