>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
220655 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 20-11-2557 202
220617 ข่าวการเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 20-11-2557 156
220575 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางแรด 20-11-2557 1
220546 ส่งคำสั่งสพป.นศ.3 ที่ 484/2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 20-11-2557 223
220538 การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งค่านิยม เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน" กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 20-11-2557 162
220537 การประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 20-11-2557 149
220533 ให้น้องหมู (รายชื่อผบ.) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 20-11-2557 2
220516 แจ้งคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับรายการแข่งขัน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดกัลยานฤมิต 19-11-2557 1
220515 แจ้งคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับรายการแข่งขัน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชะอวดวิทยา 19-11-2557 0
220514 แจ้งคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับรายการแข่งขัน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งใหญ่ 19-11-2557 1
220513 แจ้งคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับรายการแข่งขัน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งโชน 19-11-2557 1
220512 แจ้งคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับรายการแข่งขัน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านอายเลา 19-11-2557 1
220511 แจ้งคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับรายการแข่งขัน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนพิบูลสงคราม 19-11-2557 1
220509 แจ้งคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับรายการแข่งขัน กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากพรุ 19-11-2557 1
220508 จัดสรรงบประมาณปี2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 19-11-2557 152
220466 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชื่อนักเรียน/ครู ก่อนส่งระดับภาค กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านกลอง 19-11-2557 1
220338 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วิรัสยามณี 19-11-2557 1
220337 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ทิพย์กองลาสวิทยา 19-11-2557 1
220336 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 19-11-2557 1
220335 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นาคคามพิทยา 19-11-2557 1
220334 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 19-11-2557 0
220333 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 19-11-2557 0
220332 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 19-11-2557 1
220331 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลสกุลดี 19-11-2557 1
220330 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 19-11-2557 1
220329 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 19-11-2557 1
220328 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 19-11-2557 1
220327 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 19-11-2557 1
220326 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมศักดิ์ศิลปิน 19-11-2557 1
220325 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลลูกแก้ว 19-11-2557 1
พบ 30 / 5307 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3