>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
215173 ขอเชิญกรรมการงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะประเมินงาน ร่วมประชุมในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 03-10-2557 145
215147 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 03-10-2557 140
215146 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน นพคุณประชาสรรค์ 03-10-2557 0
215145 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน โศภนคณาภรณ์ 03-10-2557 0
215144 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน คีรีราษฎร์พัฒนา 03-10-2557 0
215143 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน เสาธงวิทยา 03-10-2557 0
215142 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน ตระพังพิทยาคม 03-10-2557 0
215141 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน ควนเกยสุทธิวิทยา 03-10-2557 0
215140 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 03-10-2557 0
215139 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน สามตำบลวิทยาประชาสรรค็ 03-10-2557 0
215138 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน ชะอวดวิทยาคาร 03-10-2557 0
215137 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน ชะอวด 03-10-2557 0
215136 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน เกาะขันธ์ประชาภิบาล 03-10-2557 0
215135 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 03-10-2557 0
215134 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน ทรายขาววิทยา 03-10-2557 0
215133 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน เขาพังไกร 03-10-2557 0
215132 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน แหลมราษฎร์บำรุง 03-10-2557 0
215131 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน หัวไทรบำรุงราษฎร์ 03-10-2557 0
215130 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน อินทร์ธานีวิทยาคม 03-10-2557 0
215129 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน ปากพนัง 03-10-2557 0
215128 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน ธัญญาวดีศึกษา 03-10-2557 0
215127 การจัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อนมหาชัย 18 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 03-10-2557 0
214989 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเกาะจาก 01-10-2557 1
214988 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดพิศาลนฤมิต 01-10-2557 1
214987 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนพิบูลสงคราม 01-10-2557 1
214986 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสองพี่น้อง 01-10-2557 0
214985 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 01-10-2557 1
214981 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดศรีสุวรรณาราม 01-10-2557 0
214979 อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 01-10-2557 0
214977 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 01-10-2557 141
พบ 30 / 8617 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3