>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
255614 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเกาะจาก 16-07-2558 1
255611 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดชมพูประดิษฐ์ 16-07-2558 1
255608 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 16-07-2558 1
255584 onte พี่พร กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 16-07-2558 0
255582 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเกลี่ยอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดไม้เสียบ 16-07-2558 1
255581 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเกลี่ยอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเทพนมเชือด 16-07-2558 1
255573 ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดำเนินการด่วน กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 16-07-2558 155
255557 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดควนยาว 16-07-2558 1
255556 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดควนป้อม 16-07-2558 1
255555 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ บ้านศาลาแก้ว 16-07-2558 1
255553 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดชมพูประดิษฐ์ 16-07-2558 1
255552 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ บ้านเกาะน้อย 16-07-2558 1
255551 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดอัฒฑศาสนาราม 16-07-2558 0
255550 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดเหมก 16-07-2558 1
255549 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดป่าระกำเหนือ 16-07-2558 0
255548 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดบางคุระ 16-07-2558 1
255547 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ บ้านหัวลำพู 16-07-2558 1
255546 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดหงส์แก้ว 16-07-2558 1
255545 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดแจ้ง 16-07-2558 0
255544 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ บ้านบางแรด 16-07-2558 1
255543 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดปากบางท่าพญา 16-07-2558 0
255542 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดกาญจนาราม 16-07-2558 0
255541 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดแหลมตะลุมพุก 16-07-2558 1
255540 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ บ้านปากเชียร 16-07-2558 1
255539 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดสระแก้ว 16-07-2558 1
255536 เอกสารส่งพร กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 16-07-2558 0
255530 การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดจิกพนม 16-07-2558 1
255529 การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดควนเคร็ง 16-07-2558 0
255527 การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดชมพูประดิษฐ์ 16-07-2558 1
255526 การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดบางคุระ 16-07-2558 1
พบ 30 / 8424 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3