>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
281628 โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดปากควน 11-01-2559 1
281614 โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดวังฆ้อง 11-01-2559 1
281608 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนเงิน 11-01-2559 1
281606 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน"ประจำปี พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 11-01-2559 162
281594 วัดและประเมินผลการอ่าน การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดกาญจนาราม 11-01-2559 1
281585 ขอใช้สถานที่ กลุ่มอำนวยการ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 11-01-2559 1
281583 ขอใช้สถานที่ กลุ่มอำนวยการ บ้านชะอวด 11-01-2559 1
281582 ขอใช้สถานที่ กลุ่มอำนวยการ ทัศนาวลัย 11-01-2559 1
281579 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยหาร 11-01-2559 1
281578 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสมควร 11-01-2559 1
281577 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหัวค่าย 11-01-2559 1
281576 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 11-01-2559 1
281575 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดปากแพรก 11-01-2559 1
281574 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดไม้เสียบ 11-01-2559 1
281573 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 11-01-2559 1
281572 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 11-01-2559 1
281565 แบบสำรวจความต้องการลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานเอนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ กลุ่มนโยบายและแผน 11-01-2559 1
281510 รายงานวันลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 11-01-2559 245
281509 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 11-01-2559 173
281504 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดรักขิตวัน 11-01-2559 1
281502 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนา 11-01-2559 1
281501 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเถลิงกิติยาราม 11-01-2559 2
281487 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านลำคลอง 11-01-2559 1
281486 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม 11-01-2559 1
281484 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมมณ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 11-01-2559 223
281483 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 11-01-2559 1
281482 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดท่าลิพง 11-01-2559 1
281481 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล เขาพระทอง 11-01-2559 1
281479 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางพระ 11-01-2559 1
281478 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 11-01-2559 1
พบ 30 / 8704 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3