>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
237570 การอบรมพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 27-02-2558 1
237569 การอบรมพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 27-02-2558 1
237568 การอบรมพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 27-02-2558 1
237567 การอบรมพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพลพันธ์ 27-02-2558 1
237566 การอบรมพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 27-02-2558 1
237565 การอบรมพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 27-02-2558 1
237564 การอบรมพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 27-02-2558 0
237563 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน หัวไทร(เรือนประชาบาล) 27-02-2558 1
237562 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน วัดทาบทอง 27-02-2558 1
237481 เกณฑ์การให้คะแนนด้านเหตุผล 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 26-02-2558 146
237457 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 26-02-2558 156
237455 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 26-02-2558 161
237441 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 26-02-2558 205
237440 เกณฑคะแนนด้านคำนวณ 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 26-02-2558 142
237436 การขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหน้าศาล 26-02-2558 1
237434 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สกุลรัตน์วิทยา 26-02-2558 1
237433 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วิรัสยามณี 26-02-2558 1
237432 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ทิพย์กองลาสวิทยา 26-02-2558 1
237431 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 26-02-2558 1
237430 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นาคคามพิทยา 26-02-2558 1
237429 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 26-02-2558 0
237428 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 26-02-2558 0
237427 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 26-02-2558 1
237426 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลสกุลดี 26-02-2558 1
237425 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 26-02-2558 1
237424 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 26-02-2558 1
237423 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 26-02-2558 1
237422 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 26-02-2558 1
237421 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมศักดิ์ศิลปิน 26-02-2558 1
237420 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลลูกแก้ว 26-02-2558 1
พบ 30 / 8439 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3