>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
213738 การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินรางวัลให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.นศ.3 ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 24-09-2557 158
213726 ด่วน การอบรมครู ป.6 และ ม.3 พัฒนา O-NET โรงเรียน สมศ.ไม่ผ่าน วันที่ 25 กย.57 ณ สพป.นศ.3 และคณะวิทยากร กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 23-09-2557 154
213721 รายงานข้อมูลการติดตาม สพฐ. ภาษาอังกฤษ ถึงพี่นภาพรค่ะ (4) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 23-09-2557 1
213718 รายงานข้อมูลการติดตาม สพฐ. ภาษาอังกฤษ ถึงพี่นภาพรค่ะ (3) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 23-09-2557 0
213717 รายงานข้อมูลการติดตาม สพฐ. ภาษาอังกฤษ ถึงพี่นภาพรค่ะ (2) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 23-09-2557 0
213715 รายงานข้อมูลการติดตาม สพฐ. ภาษาอังกฤษ ถึงพี่นภาพรค่ะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 23-09-2557 1
213677 แก้วส่งให้พี่พร กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 22-09-2557 0
213672 ให้พี่นภาพรจากขวัญ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 22-09-2557 0
213661 ส่งแบบผลกสนประเมินมาตฐานเขตให้พี่มีน กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 22-09-2557 0
213633 มาตรฐานเขต 57 ให้น้องพร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 22-09-2557 0
213450 มีีตัวลูกจ้าง 1 ก.ย.57 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 22-09-2557 171
213433 ตารางสรุปคะแนนประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามฯ 22-09-2557 1
213419 ลายมือชื่อท่านรองบุญเรือง (ส่งให้พี่แป๋ว) จินตนา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 22-09-2557 0
213399 ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดจิกพนม 22-09-2557 1
213398 ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดโคกพิกุล 22-09-2557 1
213397 ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดท้ายโนต 22-09-2557 1
213396 ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 22-09-2557 1
213390 ส่งนโยบายที่น่าสนใจ โรงเรียนดีประจำตำบลให้พี่พรฝ่ายแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 22-09-2557 1
213300 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์วิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 19-09-2557 1
213299 การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 19-09-2557 133
213298 การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 19-09-2557 124
213297 รายชื่อผู้เกษียณ2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 19-09-2557 0
213295 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเทพนมเชือด 19-09-2557 1
213294 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท้องโกงกาง 19-09-2557 0
213293 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดไม้เสียบ 19-09-2557 1
213291 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 19-09-2557 1
213290 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแดง 19-09-2557 1
213289 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดมัชฌิมภูผา 19-09-2557 0
213286 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดป่าระกำเหนือ 19-09-2557 1
213285 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์สามองค์คณะบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 19-09-2557 1
พบ 30 / 8112 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3