>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
259351 การขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 04-08-2558 1
259350 การขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 04-08-2558 1
259349 การขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพลพันธ์ 04-08-2558 1
259348 การขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 04-08-2558 2
259347 การขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 04-08-2558 1
259346 การขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรเศรษฐ์ 04-08-2558 0
259291 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยหาร 03-08-2558 1
259268 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดโคกพิกุล 03-08-2558 1
259261 กรรมการคอมพิวเตอร์ (ให้ลุงหลอง) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 03-08-2558 1
259252 ผลการประเมินสมศ.ให้ชัย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 03-08-2558 1
259231 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 03-08-2558 134
259230 แผนการจัดชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2559-2560 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 03-08-2558 241
259219 ข้อมูลอัตรากำลังครูณ วันท่ี 1 ส.ค.58 สพป.นศ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 03-08-2558 200
259202 การจัดทำหนังสือรายงานการลูกเสือประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 03-08-2558 210
259183 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดไม้เสียบ 03-08-2558 1
259182 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ บ้านท่าไทร 03-08-2558 2
259181 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 03-08-2558 1
259180 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ ชุมชนวัดเขาลำปะ 03-08-2558 1
259178 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดเกาะจาก 03-08-2558 1
259177 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ ชุมชนพิบูลสงคราม 03-08-2558 1
259176 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดหน้าสตน 03-08-2558 1
259175 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดศรีสุวรรณาราม 03-08-2558 1
259174 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ บ้านท้องโกงกาง 03-08-2558 1
259173 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ ชุมชนวัดท่าลิพง 03-08-2558 0
259167 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ครั้งที่ ๓ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 03-08-2558 152
259166 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับโซนภูมิภาค ภาคใต้ โซน ๒ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 03-08-2558 121
259164 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 03-08-2558 120
259163 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับการบริหารจัดการรถกะบะรับ - ส่งนักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 03-08-2558 116
259153 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 03-08-2558 1
259127 เรียนผอ.สันติ กลุ่มอำนวยการ วัดกาโห่ใต้ 03-08-2558 1
พบ 30 / 9596 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3