>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
240221 ให้รีบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันผ่านเว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน บ้านหนองกก 23-03-2558 1
240219 รีบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันผ่านเว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน ร่อนพิบูลย์ 23-03-2558 1
240217 ให้รีบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันผ่านเว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน บ้านท่าไทร 23-03-2558 1
240215 ให้รีบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันผ่านเว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน วัดบางตะพาน 23-03-2558 1
240214 ให้รีบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันผ่านเว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน วัดโคกพิกุล 23-03-2558 1
240213 ให้รีบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันผ่านเว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน ชุมชนพิบูลสงคราม 23-03-2558 1
240211 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเกาะสุด 23-03-2558 1
240210 ให้รีบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันผ่านเว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 23-03-2558 1
240209 ย้ทายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเกาะสุด 23-03-2558 1
240208 ให้รีบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันผ่านเว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน วัดทองพูน 23-03-2558 1
240205 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สกุลรัตน์วิทยา 23-03-2558 1
240204 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วิรัสยามณี 23-03-2558 1
240203 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ทิพย์กองลาสวิทยา 23-03-2558 1
240202 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 23-03-2558 1
240201 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นาคคามพิทยา 23-03-2558 1
240200 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 23-03-2558 0
240199 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 23-03-2558 0
240198 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 23-03-2558 1
240197 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลสกุลดี 23-03-2558 1
240196 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 23-03-2558 1
240195 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 23-03-2558 1
240194 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 23-03-2558 1
240193 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 23-03-2558 1
240192 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมศักดิ์ศิลปิน 23-03-2558 1
240191 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลลูกแก้ว 23-03-2558 1
240190 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพรอุดม 23-03-2558 1
240189 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ไพศาลศึกษา 23-03-2558 1
240188 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 23-03-2558 1
240187 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 23-03-2558 1
240186 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 23-03-2558 1
พบ 30 / 9176 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3