>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
221279 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดานายสุเทพ คงทอง กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 25-11-2557 118
221268 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) รับ - ส่งนักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 25-11-2557 139
221215 ส่งใบแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านตรอกแค 25-11-2557 1
221204 ใบแทบท้ายคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสมควร 25-11-2557 1
221203 แต่งตั้งครผู้ช่วย (ส่งใบแนบท้ายคำสั่งให้ใหม่) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนา 25-11-2557 1
221201 ให้ขรก.ครูฯรักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดคงคาวดี 25-11-2557 1
221200 ให้ขรก.ครูฯรักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระเกษ 25-11-2557 0
221199 ให้ขรก.ครูรักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านอายเลา 25-11-2557 1
221198 ให้ขรก.ครูรักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 25-11-2557 1
221197 ให้ขรก.ครูรักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนมิตร 25-11-2557 1
221196 ให้ขรก.ครูรักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหนองจิก 25-11-2557 1
221195 ให้ขรก.ครูรักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดคงคาวดี 25-11-2557 1
221194 ให้ขรก.ครูรักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระเกษ 25-11-2557 0
221193 ให้ขรก.ครูฯรักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแดง 25-11-2557 1
221192 ส่งหัวคำสั่งO-NET57 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดจิกพนม 25-11-2557 1
221191 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนหนองหงส์ 25-11-2557 0
221188 ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 25-11-2557 189
221110 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยไม้แก่น 24-11-2557 1
221070 การแต่งตั้งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสมควร 24-11-2557 1
221069 การแต่งตั้งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านตรอกแค 24-11-2557 1
221068 การแต่งตั้งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนา 24-11-2557 1
221010 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 24-11-2557 148
220986 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 24-11-2557 165
220985 ผลการคัดเลือก หนึ่งแสนครูดี ปรจำปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 24-11-2557 185
220950 หัวข้อสอบเก่งดี กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 24-11-2557 0
220948 ขอให้โรงเรียนที่ต่ออายุใบอนุญาตโดยโปรแกรม KSP RENEW เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดที่ต้องแก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 24-11-2557 196
220943 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๔ และการสอบ Pre O-NET กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 24-11-2557 191
220922 การประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวไทร(เรือนประชาบาล) 23-11-2557 1
220921 การประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดท่าลิพง 23-11-2557 1
220920 การประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 23-11-2557 1
พบ 30 / 5323 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3