>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
224844 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่ว (ตามบัญชีจัดสรร) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 18-12-2557 112
224809 ฝากให้พี่เกษร (ของบัง) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 18-12-2557 0
224807 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายที่ 26 18-12-2557 0
224806 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดพิศาลนฤมิต 18-12-2557 0
224805 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ บ้านม่วงงาม 18-12-2557 1
224804 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ นาคคามพิทยา 18-12-2557 0
224803 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 18-12-2557 0
224802 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ มัธยมวีรศิลปิน 18-12-2557 0
224801 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ บ้านห้วยไม้แก่น 18-12-2557 1
224800 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดเถลิงกิติยาราม 18-12-2557 0
224799 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดร่อนนา 18-12-2557 0
224798 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดมัชฌิมภูผา 18-12-2557 0
224797 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดเทพนมเชือด 18-12-2557 1
224796 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดเขาน้อย 18-12-2557 1
224795 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดเนกขัมมาราม 18-12-2557 1
224794 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 18-12-2557 1
224793 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ ร่อนพิบูลย์ 18-12-2557 1
224782 ส่งข้อมูลแผนให้แดน กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 18-12-2557 0
224781 การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 18-12-2557 138
224779 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใคร 18-12-2557 1
224778 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเขาน้อย 18-12-2557 1
224777 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 18-12-2557 0
224776 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 18-12-2557 1
224775 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 18-12-2557 1
224774 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 18-12-2557 0
224773 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 18-12-2557 1
224772 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 18-12-2557 1
224771 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 18-12-2557 1
224768 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดศรีสุวรรณาราม 18-12-2557 1
224767 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายที่ 26 18-12-2557 0
พบ 30 / 6415 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3