>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
221352 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 25-11-2557 1
221351 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลสกุลดี 25-11-2557 1
221350 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 25-11-2557 1
221349 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 25-11-2557 1
221348 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 25-11-2557 1
221347 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 25-11-2557 1
221346 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมศักดิ์ศิลปิน 25-11-2557 1
221345 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลลูกแก้ว 25-11-2557 1
221344 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพรอุดม 25-11-2557 2
221343 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ไพศาลศึกษา 25-11-2557 1
221342 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 25-11-2557 1
221341 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 25-11-2557 1
221340 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 25-11-2557 1
221339 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลกานต์สินี 25-11-2557 0
221338 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพรธิรา 25-11-2557 1
221337 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 25-11-2557 1
221336 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 25-11-2557 1
221335 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพลพันธ์ 25-11-2557 1
221334 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ปากพนังพณิชยการ 25-11-2557 0
221333 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 25-11-2557 1
221332 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 25-11-2557 1
221331 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 25-11-2557 0
221330 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรเศรษฐ์ 25-11-2557 1
221326 โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 25-11-2557 146
221291 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 25-11-2557 164
221282 ขอความร่วมือสนับสนุนโครงการ ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรีษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 25-11-2557 154
221281 กำหนดการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 25-11-2557 164
221279 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดานายสุเทพ คงทอง กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 25-11-2557 118
221268 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) รับ - ส่งนักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 25-11-2557 139
221215 ส่งใบแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านตรอกแค 25-11-2557 1
พบ 30 / 5320 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3