>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
208603 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระ 26-08-2557 0
208602 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ราชประชานุเคราะห์ 26-08-2557 1
208601 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 26-08-2557 1
208600 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 26-08-2557 1
208599 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทวยเทพ 26-08-2557 1
208598 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ่อล้อ 26-08-2557 1
208583 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice การจัดการเรียนร่วม / เรียนรวม กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านห้วยหาร 26-08-2557 1
208582 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice การจัดการเรียนร่วม / เรียนรวม กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านกลอง 26-08-2557 0
208581 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice การจัดการเรียนร่วม / เรียนรวม กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งใหญ่ 26-08-2557 1
208580 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice การจัดการเรียนร่วม / เรียนรวม กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านชายทะเล 26-08-2557 1
208578 การส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 26-08-2557 181
208576 ให้น้องกัญ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 26-08-2557 0
208575 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 26-08-2557 202
208574 ช่ือโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายให้พี่ฉลอง กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 26-08-2557 1
208559 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 26-08-2557 215
208557 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดนาหมอบุญ 26-08-2557 1
208551 ขอเลื่อนการอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 26-08-2557 211
208543 ส่งรายการแสดงChild Show กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 26-08-2557 0
208368 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านดอนโตนด 26-08-2557 1
208367 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนชิง 26-08-2557 1
208365 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดปากแพรก 26-08-2557 1
208364 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสามัคยาราม 26-08-2557 1
208362 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสามัคยาราม 26-08-2557 1
208361 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านขอนหาด 26-08-2557 1
208360 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านลำคลอง 26-08-2557 1
208355 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านไสขาม 26-08-2557 1
208354 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเทพมงคล 26-08-2557 1
208353 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านอายเลา 26-08-2557 1
208352 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านทุ่งใหญ่ 26-08-2557 1
208351 ส่งคำสั่งเพิ่มเติม การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดไม้เสียบ 26-08-2557 1
พบ 30 / 6954 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช