>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
215962 เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2558 เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพลพันธ์ 14-10-2557 1
215961 เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2558 เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ปากพนังพณิชยการ 14-10-2557 0
215960 เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2558 เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 14-10-2557 0
215959 เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2558 เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 14-10-2557 1
215958 เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2558 เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 14-10-2557 0
215957 เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2558 เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 14-10-2557 1
215956 เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2558 เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรเศรษฐ์ 14-10-2557 0
215955 การตรวจสอบภายในสถานศึกษา กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ทุกโรงเรียน 14-10-2557 161
215954 ส่งแผนให้ป้าญา กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 14-10-2557 1
215953 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินผลการใช้สื่อ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านคงคาล้อม 14-10-2557 1
215949 ส่งโครงการติดตามใหม่ให้นภาพร กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 13-10-2557 0
215947 รายงานการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ให้น้องเยาว กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 13-10-2557 1
215946 ส่งรายงานโครงการประชุมผบ.ร.ร.ให้น้องอรัญญา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 13-10-2557 1
215945 นภาพรส่งดครงการ 58ให้พี่ปรีญาครั้งที่2จ้า กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 13-10-2557 1
215944 ส่งโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา(ศน.มานิตย์) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 13-10-2557 1
215943 ข้อมูลเด็กพิเศษ ให้นภาพร กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 13-10-2557 0
215942 นภาพร ส่งโครงการให้พี่ปรีญา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 13-10-2557 1
215932 โครงการส่ง พี่ญา (ใหม่) กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 13-10-2557 1
215931 โครงการ ส่งพี่ญา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 13-10-2557 1
215912 นภาพรส่งงของพี่พัชราครั้งที่2 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 11-10-2557 0
215911 ส่งให้นภาพรของพี่พัชรา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 11-10-2557 0
215910 นภาพร ส่งให้จำรูญ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 11-10-2557 0
215909 นภาพร ส่งให้จำรูญ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 11-10-2557 0
215906 รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการภาษาอังกฤษ รอบ 12 เดือน ถึงน้องเยาวเรศค่ะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ 11-10-2557 1
215905 24032557 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 10-10-2557 0
215902 141057 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 10-10-2557 0
215901 ตัวชี้วัดที่ 2.1.9 ส่งนภาพรคนงาม กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 10-10-2557 1
215899 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหนองหิน 10-10-2557 1
215898 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านลานนา 10-10-2557 1
215897 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 10-10-2557 1
พบ 30 / 8617 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3