>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
203644 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ สหมิตรวิทยา 01-08-2557 1
203643 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 01-08-2557 0
203642 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลชุมสุข 01-08-2557 0
203641 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลแพทยกิจพิทยา 01-08-2557 1
203640 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ แพทยกิจพิทยา 01-08-2557 0
203639 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ จิรเศรษฐ์ 01-08-2557 0
203638 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ จิรวิทย์พิทยา 01-08-2557 0
203637 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 31-07-2557 215
203632 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 31-07-2557 221
203600 PISA15 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 31-07-2557 0
203591 ส่งศน.มานิตย์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 31-07-2557 1
203590 ด่วนที่สุด เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 31-07-2557 182
203548 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 31-07-2557 153
203540 การสนับสนุนน้ำเสริมไอโอดีนและยาเม็ดธาตุเหล็ก กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 31-07-2557 1
203534 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา (กิจกรรม Child Show) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 31-07-2557 186
203530 คณะกรรมการเด็กพิเศษเรียนร่วม (ส่งเนตรหทัยไสวศักดิ์ ทองส่งแสง) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 31-07-2557 0
203528 การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา โคกครามพิชากร 31-07-2557 0
203527 การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 31-07-2557 0
203526 การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 31-07-2557 0
203525 การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ปากพนังพณิชยการ 31-07-2557 0
203524 การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 31-07-2557 1
203461 การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 31-07-2557 212
203423 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 31-07-2557 140
203408 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 31-07-2557 136
203393 รายงานโครงการคำรับรองปี 57 (เยาวเรศฝ่ายให้พี่ปรียา) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 31-07-2557 1
203278 ส่งแบบเกียรติบัตรและทะเบียนเกียรติบัตร NT ป.3 O-NET ม.3 ปีการศึกษา2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 30-07-2557 148
203170 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านไสขาม 30-07-2557 1
203169 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านดอนทราย 30-07-2557 1
203168 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านลำหัก 30-07-2557 1
203167 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านชายควน 30-07-2557 1
พบ 30 / 5948 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช