>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
209670 จัดสรรงบประมาณปี2557 รายการค่าติดตั้งขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา กลุ่มนโยบายและแผน สุนทราภิบาล 01-09-2557 1
209656 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี 2557 ครั้งที่ 824 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีระดับตำบล(ตามรายชื่อร.ร.ดังแนบ) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 01-09-2557 125
209624 ส่งให้จินตนา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 01-09-2557 0
209618 การตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 01-09-2557 198
209590 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 31-08-2557 157
209589 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 31-08-2557 0
209588 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 31-08-2557 1
209587 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 31-08-2557 1
209586 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 31-08-2557 0
209585 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 31-08-2557 0
209584 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 31-08-2557 0
209583 สูจิบัตรการแข่้งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ 31-08-2557 0
209581 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน วัดทุ่งโพธิ์ 30-08-2557 1
209580 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน วัดเกาะจาก 30-08-2557 1
209579 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน บ้านปากเชียร 30-08-2557 1
209578 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน วัดแดง 30-08-2557 1
209577 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน บ้านทุ่งโชน 30-08-2557 1
209576 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 30-08-2557 228
209547 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 29-08-2557 222
209543 ร่างโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม(สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 29-08-2557 167
209542 ส่งให้ยุพา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 29-08-2557 0
209532 คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 29-08-2557 233
209462 ส่งให้ครูสัญชัย ช่วยเกลี้ยงของครูจิราพร กลุ่มอำนวยการ วัดเทพมงคล 29-08-2557 1
209457 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มอำนวยการ วัดบ่อล้อ 29-08-2557 1
209445 ส่งให้ครูสัญชัย ช่วยเกลี่ยง กลุ่มอำนวยการ วัดเทพมงคล 29-08-2557 1
209442 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 29-08-2557 208
209415 การแข่งขันร้องเพลงไทย กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 29-08-2557 121
209392 ส่งข้อมูลผอ. กลุ่มอำนวยการ วัดเกาะจาก 29-08-2557 0
209209 คู่มือการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 28-08-2557 148
209201 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านไสขาม 28-08-2557 1
พบ 30 / 6954 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช