>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
217515 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ บ้านห้วยหาร 29-10-2557 1
217514 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดสามัคยาราม 29-10-2557 1
217513 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดทุ่งหล่อ 29-10-2557 1
217490 โครงการกีฬาสัมพันธ์ ให้พี่ปรีญา อ่อนสูง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 29-10-2557 1
217460 โครงการฯ ปี 58 ให้พี่ยา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 29-10-2557 1
217458 แบบโครงการใฟ้พี่ตุ้ม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 29-10-2557 0
217457 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 29-10-2557 191
217454 ศน.มานิตย์ ส่งโครงการที่ปรับแล้วให้กลุ่มแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 29-10-2557 1
217452 โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 29-10-2557 141
217446 โครงการออกกลางคันให้พี่ปรีญา 2 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 29-10-2557 1
217432 แผนการอบรมแท็บเล็ต ส่ง น้องนภาพร กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 29-10-2557 1
217423 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนชะลิก 28-10-2557 1
217420 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล ราชประชานุเคราะห์ 28-10-2557 1
217419 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดรักขิตวัน 28-10-2557 1
217418 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนมิตร 28-10-2557 1
217416 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านไสหินตั้ง 28-10-2557 2
217414 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนเถียะ 28-10-2557 1
217413 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 28-10-2557 1
217412 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดพิศาลนฤมิต 28-10-2557 1
217411 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งโป๊ะ 28-10-2557 0
217410 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดวังกลม 28-10-2557 1
217409 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งโชน 28-10-2557 1
217408 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านศาลาตะเคียน 28-10-2557 1
217407 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 28-10-2557 1
217406 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม 28-10-2557 1
217405 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านดอนทราย 28-10-2557 1
217399 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ครั้งที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 28-10-2557 142
217391 การอบรมการประยุกต์และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 28-10-2557 184
217389 พี่ญา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 28-10-2557 1
217371 โครงการออกกลางคันให้พี่ปรีญา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 28-10-2557 1
พบ 30 / 4404 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3