>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
221880 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 28-11-2557 228
221875 หน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 28-11-2557 205
221835 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 28-11-2557 205
221811 กรอบการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2559 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 27-11-2557 1
221804 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 27-11-2557 150
221801 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 27-11-2557 150
221794 การตัดสินผลการแข่งขันสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านขอนหาด 27-11-2557 1
221793 การตัดสินผลการแข่งขันสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดท้ายโนต 27-11-2557 1
221792 การตัดสินผลการแข่งขันสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสระโพธิ์ 27-11-2557 1
221791 การแข่งขันสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทัศนาวลัย 27-11-2557 1
221790 การแข่งขันสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากเชียร 27-11-2557 1
221781 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางแรด 27-11-2557 1
221779 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านขอนหาด 27-11-2557 1
221778 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวไทร(เรือนประชาบาล) 27-11-2557 1
221754 รายชื่อครูจุฬาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 27-11-2557 0
221750 การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 88 รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดพิศาลนฤมิต 27-11-2557 1
221749 การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 88 รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดควนเถียะ 27-11-2557 1
221747 การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย กลุ่มอำนวยการ วัดหน้าสตน 27-11-2557 1
221746 การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย กลุ่มอำนวยการ วัดหนองจิก 27-11-2557 1
221744 การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย กลุ่มอำนวยการ บ้านบางพระ 27-11-2557 1
221726 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วิรัสยามณี 27-11-2557 0
221725 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทิพย์กองลาสวิทยา 27-11-2557 1
221724 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ โคกครามพิชากร 27-11-2557 0
221723 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ นาคคามพิทยา 27-11-2557 1
221722 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 27-11-2557 0
221721 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 27-11-2557 0
221720 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ มัธยมวีรศิลปิน 27-11-2557 1
221719 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลสกุลดี 27-11-2557 0
221718 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ดรุณศึกษา 27-11-2557 1
221717 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่อนพิบูลย์วิทยา 27-11-2557 1
พบ 30 / 5357 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3