>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
323766 แจ้งจัดสรรงบประมาณนำร่องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนเงิน 21-09-2559 1
323765 แจ้งจัดสรรงบประมาณนำร่องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากเชียร 21-09-2559 2
323666 สลิปเงินเดือน กลุ่มอำนวยการ ชุมชนวัดบางบูชา 21-09-2559 1
323665 สถานศึกษาที่มีนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 21-09-2559 194
323663 ประชาสัมพันธ์การรับเกียรติบัตรข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 21-09-2559 145
323630 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายอำพล เพ็ญตระการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 21-09-2559 0
323629 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายอำพล เพ็ญตระการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 21-09-2559 0
323628 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายอำพล เพ็ญตระการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 21-09-2559 0
323627 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายอำพล เพ็ญตระการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 21-09-2559 1
323626 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายอำพล เพ็ญตระการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 21-09-2559 1
323625 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายอำพล เพ็ญตระการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21-09-2559 0
323624 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายอำพล เพ็ญตระการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 21-09-2559 0
323623 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายอำพล เพ็ญตระการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 21-09-2559 1
323622 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายอำพล เพ็ญตระการ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 21-09-2559 115
323618 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้และสถานศึกษาพอเพียงฯ (เรียน ผอ.ร.ร.บ้านปากเชียร วัดควนใส ชุมชนพิบูลสงคราม บ้านขอนหาด วัดปากแพรก วัดเถลิงกิตติยาราม ทัศนาวลัย) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 21-09-2559 107
323615 การจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดจิกพนม 21-09-2559 0
323614 การจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดจิกพนม 21-09-2559 1
323613 การจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านกุมแป 21-09-2559 1
323610 แก้ไข คำสั่งสนามสอบบ่อล้อ ให้ ผอ.ชนะวิน กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสระโพธิ์ 21-09-2559 1
323608 เชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 21-09-2559 154
323511 พี่จี กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 21-09-2559 0
323506 ส่งน้องแป้ว คำสั่งของพี่ปรุง กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 21-09-2559 0
323503 เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 20-09-2559 179
323501 คู่มือการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 20-09-2559 140
323479 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงยบปรรมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท และโปร่งใส กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ทุกโรงเรียน 20-09-2559 205
323430 โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน กลุ่มนโยบายและแผน ชุมชนพิบูลสงคราม 20-09-2559 1
323429 โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน กลุ่มนโยบายและแผน วัดเกาะจาก 20-09-2559 1
323428 โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน กลุ่มนโยบายและแผน บ้านบางพระ 20-09-2559 1
323427 โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน กลุ่มนโยบายและแผน วัดสระโพธิ์ 20-09-2559 1
323406 เชิญประชุม คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันศิลปะหัตกรรมและทักษะวิชาการนักเรียนการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12 (แก้ไข) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 20-09-2559 144
พบ 30 / 18024 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
เกษร เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นศ.3
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3