>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
184742 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผู้บริหาร ฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหน้าสตน 14-03-2557 1
184741 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผู้บริหาร ฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดฉิมหลา 14-03-2557 1
184740 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผู้บริหาร ฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดรามแก้ว 14-03-2557 1
184739 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผู้บริหาร ฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากระวะ 14-03-2557 1
184738 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดเกาะเพชร 14-03-2557 1
184737 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางโหนด 14-03-2557 1
184736 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดท่าเสริม 14-03-2557 1
184735 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนพิบูลสงคราม 14-03-2557 1
184734 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบ้านด่าน 14-03-2557 1
184733 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านสระนอก 14-03-2557 1
184732 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากพรุ 14-03-2557 1
184701 ทวงคำสั่งแก้ไข คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ราย นางสาวกษมา โนเรืองรมย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 14-03-2557 0
184668 การสำรวจข้อมูลนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 13-03-2557 238
184664 ส่งวารสารศูนย์ประชาคมอาเซียน สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 13-03-2557 129
184655 ส่งวารสารศูนย์ประชาคมอาเซียน สพป.นศ.3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 13-03-2557 98
184652 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 13-03-2557 1
184651 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 13-03-2557 0
184650 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 13-03-2557 1
184649 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 13-03-2557 0
184648 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 13-03-2557 1
184647 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 13-03-2557 1
184646 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 13-03-2557 1
184645 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 13-03-2557 125
184644 การรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 13-03-2557 221
184625 เร่องจาก อก เข้าวาระ 24 มี.ค.57 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 13-03-2557 1
184622 ส่งพี่ขวัญวันที่ 13 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ 13-03-2557 1
184620 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านนำทรัพย์ 12-03-2557 1
184619 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางตะลุมพอ 12-03-2557 1
184618 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดโคกมะม่วง 12-03-2557 1
184617 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดขนาบนาก 12-03-2557 1
พบ 30 / 6557 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช