>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
241628 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 11 02-04-2558 0
241627 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 10 02-04-2558 1
241626 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 9 02-04-2558 0
241625 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 8 02-04-2558 0
241624 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 7 02-04-2558 0
241622 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 6 02-04-2558 0
241620 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 5 02-04-2558 0
241619 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 4 02-04-2558 0
241617 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 3 02-04-2558 0
241616 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 2 02-04-2558 0
241615 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 1 02-04-2558 0
241611 ทะเบียนเกียรติบัตร อบรมความเข้มแข็งงานแนะแนว (พี่ขวัญ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ 02-04-2558 1
241610 นักเรียนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน วัดพิศาลนฤมิต 02-04-2558 1
241609 นักเรียนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน ร่อนพิบูลย์ 02-04-2558 1
241608 นักเรียนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน วัดรักขิตวัน 02-04-2558 0
241606 นักเรียนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน วัดหงส์แก้ว 02-04-2558 1
241605 นักเรียนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน วัดพระบาท 02-04-2558 0
241604 นักเรียนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน วัดแดง 02-04-2558 1
241593 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ครั้งที่ ๒ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 02-04-2558 132
241579 ให้น้อง กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 02-04-2558 1
241578 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวืทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหนองนนทรี 02-04-2558 1
241488 การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 01-04-2558 135
241487 การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 01-04-2558 146
241486 การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 01-04-2558 158
241483 ให้แป้ว กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 01-04-2558 1
241482 โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 01-04-2558 112
241480 วาระ 3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ให้พี่อรัญญา) กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 01-04-2558 1
241477 เพิ่มเติมรายละเอียดการรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทางเว็บไซต์ (เฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 01-04-2558 147
241460 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 01-04-2558 1
241459 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนป้อม 01-04-2558 1
พบ 30 / 9605 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3