>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
250431 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขััั้นต่ำขั้นสูง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดดอนรักษา 23-06-2558 0
250430 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขััั้นต่ำขั้นสูง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเทพนิมิต 23-06-2558 0
250429 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขััั้นต่ำขั้นสูง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเนินธัมมัง 23-06-2558 1
250428 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขััั้นต่ำขั้นสูง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านคงคาล้อม 23-06-2558 1
250427 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขััั้นต่ำขั้นสูง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางด้วน 23-06-2558 1
250426 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขััั้นต่ำขั้นสูง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งขวัญแก้ว 23-06-2558 1
250425 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขััั้นต่ำขั้นสูง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ่อล้อ 23-06-2558 1
250424 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขััั้นต่ำขั้นสูง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านน้ำบ่อ 23-06-2558 1
250423 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขััั้นต่ำขั้นสูง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านยางกาญจน์ 23-06-2558 0
250403 ใบสำคัญรับเงินส่งให้ครูนิตยา กลุ่มนโยบายและแผน วัดสระแก้ว 23-06-2558 1
250309 อนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหน้าศาล 22-06-2558 1
250305 การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 22-06-2558 0
250304 การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 22-06-2558 0
250303 การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ปากพนังพณิชยการ 22-06-2558 0
250302 การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ประเภทอาชีวศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 22-06-2558 1
250145 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหอยราก 22-06-2558 1
250143 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแดง 22-06-2558 1
250140 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหัวปอ 22-06-2558 1
250139 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางตะลุมพอ 22-06-2558 1
250138 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทะเลปัง 22-06-2558 2
250134 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนชะลิก 22-06-2558 1
250133 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหนองจิก 22-06-2558 1
250132 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล ธาราวง 22-06-2558 1
250130 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาโห่ใต้ 22-06-2558 1
250127 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสมควร 22-06-2558 1
250123 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านอายเลา 22-06-2558 1
250122 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านลานนา 22-06-2558 1
250121 เชิญประชุมชมรมเครือข่ายครูดี กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดจิกพนม 22-06-2558 1
250118 ส่งให้ป้าเล็ก กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 22-06-2558 1
250088 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 19-06-2558 0
พบ 30 / 6730 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526272829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3