>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
232947 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหัวปอ 02-02-2558 1
232946 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทาบทอง 02-02-2558 1
232945 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระเกษ 02-02-2558 0
232944 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 02-02-2558 1
232942 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหนองนนทรี 02-02-2558 1
232941 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งบก 02-02-2558 1
232940 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านไสหินตั้ง 02-02-2558 1
232939 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนเถียะ 02-02-2558 1
232938 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนใส 02-02-2558 1
232937 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนางหลง 02-02-2558 1
232935 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสุวรรณโฆษิต 02-02-2558 1
232934 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดร่อนนา 02-02-2558 1
232933 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านศาลาทวดทอง 02-02-2558 1
232932 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดจิกพนม 02-02-2558 1
232930 แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านกุมแป 02-02-2558 1
232929 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงาน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 02-02-2558 152
232894 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรมชมรมครูวิทย์ฯสพป.นศ. 3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 31-01-2558 155
232883 การจัดสรรรายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) (จำนวน 30โรงเรียนดังแนบ) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 30-01-2558 174
232875 การส่งคำร้องย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1-15กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 30-01-2558 211
232863 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 30-01-2558 150
232861 การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 30-01-2558 216
232857 แก้ไขสนามสอบกลุ่มเครือข่ายที่ 18 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านนางหลง 30-01-2558 1
232824 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 30-01-2558 228
232746 การขออนุญาตไปต่างประเทศ (ส่งให้คุณครูที่จะขอไปต่างประเทศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดรักขิตวัน 30-01-2558 1
232738 การพัฒนาโรงเรียนด้วยโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 30-01-2558 194
232735 ขอเชิญประชุมวิชาการมหกรรมแลกเปลีั่ยนเรียนรู้ืเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดนครศรีธรรมราช (ตามบัญชีรายชื่อร.ร.ที่แนบ) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 30-01-2558 157
232670 แบบบันทึกลงเว็บไซต์ สพป.นศ.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 30-01-2558 1
232669 แบบบันทึกลงเว็บไซต์ สพป.นศ.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 30-01-2558 1
232668 แบบบันทึกลงเว็บไซต์ สพป.นศ.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 30-01-2558 1
232667 แบบบันทึกลงเว็บไซต์ สพป.นศ.3 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 30-01-2558 0
พบ 30 / 7371 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526272829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3