>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
216136 ส่งโครงการพี่ยา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 17-10-2557 1
216128 โครงการเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 17-10-2557 1
216126 โครงการวินัย กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 17-10-2557 1
216125 รายงานโครงการประกันจากปู ส่งพี่ยา กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 2
216124 ขอเชิญประชุมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดจิกพนม 16-10-2557 0
216123 ขอเชิญประชุมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 16-10-2557 1
216122 ขอเชิญประชุมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดท้ายโนต 16-10-2557 1
216121 ขอเชิญประชุมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดโคกพิกุล 16-10-2557 1
216120 ขอเชิญประชุมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากเชียร 16-10-2557 1
216119 ขอเชิญประชุมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสระโพธิ์ 16-10-2557 0
216117 ส่งเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 16-10-2557 98
216116 ส่งโครงการให้พี่ปรีญา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216115 ส่งโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216113 โครงการ 4 ของตุ้มให้พี่ยา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216112 โครงการตุ้ม 3 ให้พี่ยา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216111 โครงการตุ้มให้พี่ยา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216110 โครงการให้พี่ยา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216109 พี่ญา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216108 ส่งโครงการให้พี่ปรีญา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216106 รายงานโครงการผู้บริหาร 12 เดือน ให้พี่ญา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216105 โครงการ 58 (ฉบับแก้ไข) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216103 ส่งแก้วเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเขต กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216102 โครงการกีฬาสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่การศึกษา และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ของกลุ่มส่งเสริมฯ) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216101 ให้พี่ปรีญา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216100 โครงการปี 58 ให้พี่ปรีญา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
216097 ส่งโครงการใหม่ให้สาว กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 16-10-2557 0
216095 โครงการส่งให้สาว กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 16-10-2557 0
216094 รายงานโครงการพบปะครู กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 16-10-2557 1
216093 โครงการประชุมผู้บริหารส่งพี่มิน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 16-10-2557 1
216092 โครงการ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 16-10-2557 1
พบ 30 / 8602 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526272829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3