>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
217838 โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 31-10-2557 1
217837 โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 31-10-2557 1
217836 โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 31-10-2557 147
217835 แนวทางดำเนินการยกระดับผลการทดสอบ O-NET ของเขตพื้นที่การศึกษาระยะเร่งด่วน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 31-10-2557 222
217826 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์กาญจนาภรณ์ กาฬกาญจน์ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 31-10-2557 103
217822 การจัดอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ผ่านระบบดาวเทียมiPSTAR(จำนวน77โรงเรียนipstar บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั้น ) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 31-10-2557 190
217803 ให้พี่ปรีญา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 31-10-2557 1
217802 โครงการเสริมสร้างวินัย กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 31-10-2557 1
217801 โครงการให้พี่ญาค่ะ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 31-10-2557 1
217786 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ราชประชานุเคราะห์ 7 30-10-2557 1
217785 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดปากแพรก 30-10-2557 1
217784 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 30-10-2557 1
217783 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 30-10-2557 1
217782 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดพิศาลนฤมิต 30-10-2557 1
217781 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านศาลาทวดทอง 30-10-2557 0
217780 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนป้อม 30-10-2557 1
217779 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านใสถิน 30-10-2557 1
217778 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดขนาบนาก 30-10-2557 0
217777 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดมหิสสราราม 30-10-2557 1
217776 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางด้วน 30-10-2557 1
217772 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มอำนวยการ วิรัสยามณี 30-10-2557 0
217771 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มอำนวยการ ทิพย์กองลาสวิทยา 30-10-2557 1
217770 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มอำนวยการ โคกครามพิชากร 30-10-2557 1
217769 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มอำนวยการ นาคคามพิทยา 30-10-2557 1
217768 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มอำนวยการ อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 30-10-2557 0
217767 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มอำนวยการ พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 30-10-2557 2
217766 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มอำนวยการ มัธยมวีรศิลปิน 30-10-2557 1
217765 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มอำนวยการ อนุบาลสกุลดี 30-10-2557 0
217764 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มอำนวยการ ดรุณศึกษา 30-10-2557 1
217763 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มอำนวยการ ร่อนพิบูลย์วิทยา 30-10-2557 1
พบ 30 / 4404 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526272829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3