>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
226672 ไก่ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 05-01-2558 0
226671 ไก่ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 05-01-2558 0
226670 ไก่ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ 05-01-2558 0
226669 ไก่ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 05-01-2558 1
226668 ไก่ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 05-01-2558 0
226667 ไก่ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 05-01-2558 1
226624 รายชื่อโรงเรียนในโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ยังไม่รายงานผล กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 05-01-2558 178
226611 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดพระบาท 04-01-2558 1
226610 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 04-01-2558 1
226609 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านศาลาตะเคียน 04-01-2558 1
226608 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดทายิการาม 04-01-2558 1
226607 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางยิ่ว 04-01-2558 1
226606 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านเกาะทวด 04-01-2558 0
226605 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดท้ายทะเล 04-01-2558 1
226604 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดดอนรักษา 04-01-2558 1
226603 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านเนินธัมมัง 04-01-2558 1
226602 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านคงคาล้อม 04-01-2558 1
226601 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางด้วน 04-01-2558 1
226600 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านน้ำบ่อ 04-01-2558 1
226599 ปฏิทินนิเทศ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านยางกาญจน์ 04-01-2558 1
226591 แบบรายงานการเดินทางวันทนา กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 31-12-2557 0
226503 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายกรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 30-12-2557 1
226487 พี่มีน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 30-12-2557 1
226420 กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 29-12-2557 176
226418 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 3 เดือน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มนโยบายและแผน 29-12-2557 1
226403 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ สายงาน บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 29-12-2557 159
226363 คำสั่งกลุ่มงานวัดผล กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 29-12-2557 0
226315 ปฏิทิน นิเทศฯ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 29-12-2557 1
226314 ปฏิทิน นิเทศฯ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านวังหอน 29-12-2557 1
226313 ปฏิทิน นิเทศฯ DLTV กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านหนองบัว 29-12-2557 1
พบ 30 / 6515 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526272829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3