>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
215738 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบางมะขาม 08-10-2557 1
215729 ตัวชี้วัด 2.3 ให้พี่พร กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 08-10-2557 1
215728 นภาพรส่งเอกสารให้เนตรหทัยจ้า กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 08-10-2557 0
215727 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ทัศนาวลัย 08-10-2557 1
215726 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดท่าสะท้อน 08-10-2557 1
215725 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยโส 08-10-2557 1
215724 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านขอนหาด 08-10-2557 1
215723 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ้านราม 08-10-2557 1
215721 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหัวค่าย 08-10-2557 1
215720 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบางมะขาม 08-10-2557 1
215719 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดพระบาท 08-10-2557 1
215718 ให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดพระหอม 08-10-2557 1
215717 รายชื่อผู้เข้าอบรม OBEC e-office 2557 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 08-10-2557 0
215694 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 08-10-2557 1
215693 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 08-10-2557 1
215692 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 08-10-2557 1
215691 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 08-10-2557 0
215690 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 08-10-2557 0
215689 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 08-10-2557 0
215688 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 08-10-2557 1
215687 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 08-10-2557 1
215686 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 08-10-2557 1
215685 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 08-10-2557 1
215684 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 08-10-2557 0
215683 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 08-10-2557 1
215682 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 08-10-2557 0
215681 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 08-10-2557 1
215680 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรที่ 1 สรุปรายงานผลโครงการปี 2557 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 08-10-2557 1
215679 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรที่ 1 สรุปรายงานผลโครงการปี 2557 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 08-10-2557 1
215678 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรที่ 1 สรุปรายงานผลโครงการปี 2557 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 08-10-2557 1
พบ 30 / 8264 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3