>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
296346 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดเกาะเพชร 13-04-2559 1
296345 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนพิบูลสงคราม 13-04-2559 1
296344 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากพรุ 13-04-2559 1
296343 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบูรณาวาส 13-04-2559 0
296342 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดแหลม 13-04-2559 1
296341 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนชะลิก 13-04-2559 1
296340 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดชมพูประดิษฐ์ 13-04-2559 1
296339 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเกาะจาก 13-04-2559 2
296338 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดศรีสุวรรณาราม 13-04-2559 1
296337 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านท้องโกงกาง 13-04-2559 1
296336 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดป่าระกำ 13-04-2559 1
296335 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางคุระ 13-04-2559 1
296334 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางไทร 13-04-2559 2
296333 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดโคกมะม่วง 13-04-2559 1
296332 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากแพรก 13-04-2559 1
296331 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสระ 13-04-2559 1
296330 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากเชียร 13-04-2559 1
296327 การเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาตามนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำนักงานเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 12-04-2559 139
296325 โครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่อนพิบูลย์ 12-04-2559 1
296318 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนางหลง 12-04-2559 1
296309 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 12-04-2559 147
296308 รายชื่ออบรม ลดเวลาเรียน ถึง ศน มนัด กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 12-04-2559 1
296281 การรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฯ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 11-04-2559 173
296272 แบบรายงานการเดินทาง ส่งให้ ศน ขวัญ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 11-04-2559 0
296261 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการ EBE ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (ต่อ) กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 11-04-2559 1
296260 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการ EBE ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 11-04-2559 1
296259 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการ EBE ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเทพมงคล 11-04-2559 1
296258 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการ EBE ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ธาราวง 11-04-2559 1
296257 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการ EBE ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดศรีสุวรรณาราม 11-04-2559 0
296254 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการ EBE ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่อนพิบูลย์ 11-04-2559 1
พบ 30 / 11703 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3