>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
267240 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากตรง 17-09-2558 1
267239 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดแจ้ง 17-09-2558 1
267238 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากบางท่าพญา 17-09-2558 1
267237 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดกาญจนาราม 17-09-2558 1
267234 โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู กลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 17-09-2558 166
267221 ขอสนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 17-09-2558 211
267217 การติดตามโครงการ EBE กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดศรีสุวรรณาราม 17-09-2558 1
267200 การรายงานติดตามและประเมินผลกการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 17-09-2558 235
267186 ส่งแก้ว กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 17-09-2558 1
267185 เอกสารส่งแก้ว กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 17-09-2558 1
267184 เปิดโลก กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 17-09-2558 0
267181 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 16-09-2558 206
267175 การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน บ้านชะอวด 16-09-2558 1
267174 ข้าราชการครูช่วยราชการต่อเนื่อง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกัลยานฤมิต 16-09-2558 1
267162 ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 16-09-2558 1
267161 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่4 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 16-09-2558 1
267160 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่4 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 16-09-2558 1
267159 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่4 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 16-09-2558 1
267158 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่4 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 16-09-2558 0
267157 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่4 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 16-09-2558 1
267156 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่4 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 16-09-2558 0
267155 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่4 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 16-09-2558 1
267107 ส่งให้พี่ปรีญา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 16-09-2558 0
267103 การรายงานแบบสำรวจความคดเห็น ของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 16-09-2558 155
267102 แบบฟอร์มแจ้งเข้าประกันสังคม กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเกาะเพชร 16-09-2558 1
267094 การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินรางวัลให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันทักาะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสงขลา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 16-09-2558 168
267091 ประกาศโรงเรียนที่เป็นตัวแทนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ เข้าร่วมการแข่งขันทักาะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 16-09-2558 161
267080 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนในระบบ DMC กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 16-09-2558 199
267074 เอกสาร ส่งแก้ว กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 16-09-2558 1
267073 หลักสูตรอบรใให้อภิชัย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 16-09-2558 1
พบ 30 / 10970 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3