>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
223063 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านปากเชียร 08-12-2557 1
223062 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ชุมชนวัดท่าลิพง 08-12-2557 1
223059 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 24 08-12-2557 0
223058 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วิเชียรรังสฤษฎ์ 08-12-2557 0
223057 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านไสขาม 08-12-2557 1
223056 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสมควร 08-12-2557 1
223055 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดชะอวด 08-12-2557 2
223054 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านดอนทราย 08-12-2557 1
223053 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านลำหัก 08-12-2557 0
223052 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านชายควน 08-12-2557 0
223051 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทัศนาวลัย 08-12-2557 1
223050 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านทุ่งบก 08-12-2557 1
223049 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดนาหมอบุญ 08-12-2557 1
223048 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านคอกวัว 08-12-2557 1
223047 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ชนะวิทยา 08-12-2557 0
223045 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 23 08-12-2557 0
223044 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดทุ่งโพธิ์ 08-12-2557 1
223043 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านควนโตน 08-12-2557 1
223042 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 08-12-2557 1
223041 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านคอพรุ 08-12-2557 1
223040 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดวังฆ้อง 08-12-2557 1
223039 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านไสหินตั้ง 08-12-2557 1
223038 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านวังใส 08-12-2557 1
223037 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านเหนือคลอง 08-12-2557 1
223036 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านอายเลา 08-12-2557 1
223034 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชนคนเก่ง" กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 08-12-2557 148
223014 การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 08-12-2557 1
223003 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 08-12-2557 163
223002 ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 08-12-2557 1
222998 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 08-12-2557 184
พบ 30 / 5352 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3