>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
218618 ให้เล็ก กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 07-11-2557 0
218589 ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการ กลุ่มอำนวยการ ชุมชนวัดบางบูชา 07-11-2557 1
218581 ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการครอบครองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการ กลุ่มอำนวยการ วัดชมพูประดิษฐ์ 07-11-2557 1
218525 การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 06-11-2557 218
218516 การตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 06-11-2557 1
218508 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 06-11-2557 237
218496 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 06-11-2557 228
218488 ประกาศ "การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ" ประจำปี 2556 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 06-11-2557 133
218484 สารสนเทศรูปเล่ม พี่ญา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 06-11-2557 1
218482 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 06-11-2557 192
218474 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 4 05-11-2557 0
218473 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 05-11-2557 1
218472 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านช่องขาด 05-11-2557 0
218471 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทาบทอง 05-11-2557 1
218470 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระเกษ 05-11-2557 0
218469 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดคงคาวดี 05-11-2557 1
218468 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล จิรเศรษฐ์ 05-11-2557 0
218467 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 05-11-2557 1
218466 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางพระ 05-11-2557 1
218465 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระแก้ว 05-11-2557 1
218464 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 3 05-11-2557 0
218463 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดพระบาท 05-11-2557 1
218462 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแดง 05-11-2557 1
218461 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 05-11-2557 1
218460 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านศาลาตะเคียน 05-11-2557 1
218459 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทายิการาม 05-11-2557 1
218458 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบางยิ่ว 05-11-2557 1
218457 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเกาะทวด 05-11-2557 0
218456 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนา 05-11-2557 1
218455 ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดท้ายทะเล 05-11-2557 1
พบ 30 / 4404 รายการ หน้า : 1234567891011121314151617181920212223242526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3