>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
261064 เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระแก้ว 11-08-2558 1
261062 เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสุวรรณโฆษิต 11-08-2558 1
260913 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระยะที่ ๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 10-08-2558 175
260874 ผลการคัดเลือกหนึ่งแสนครูดีระดับเขตพื้นที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 10-08-2558 168
260721 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา ในรายการ " สพฐ. - เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี ๑๑" กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านทุ่งใคร 10-08-2558 1
260703 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 10-08-2558 164
260700 สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 10-08-2558 141
260617 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 10-08-2558 142
260503 ให้จิราณี กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 08-08-2558 1
260502 ให้จิราณี กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 08-08-2558 1
260421 การซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และงบประมาณปี พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะโรงเรียนที่ได้จัดสรร) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 07-08-2558 204
260389 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) และการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 07-08-2558 143
260388 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 07-08-2558 1
260387 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 07-08-2558 1
260386 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 07-08-2558 1
260385 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 07-08-2558 1
260384 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 07-08-2558 1
260383 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 07-08-2558 1
260382 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมศักดิ์ศิลปิน 07-08-2558 1
260381 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 07-08-2558 1
260380 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 07-08-2558 1
260379 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 07-08-2558 1
260378 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 07-08-2558 1
260377 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพลพันธ์ 07-08-2558 1
260376 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 07-08-2558 1
260375 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 07-08-2558 1
260314 การซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้เงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2556 และ งบประมาณปี พ.ศ.2557 กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 07-08-2558 205
260275 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ"พัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่" กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 07-08-2558 152
260273 ให้พี่เล็ก กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามฯ 07-08-2558 0
260268 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ "แนวทางการประกันภัยในสถานศึกษา" (เฉพาะโรงเรียนที่แนบ) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 07-08-2558 164
พบ 30 / 9405 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3