>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
239091 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 11-03-2558 1
239090 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 11-03-2558 1
239089 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 11-03-2558 1
239088 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 11-03-2558 1
239087 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 11-03-2558 0
239086 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 11-03-2558 0
239085 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 11-03-2558 1
239084 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 11-03-2558 0
239059 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านดอนโตนด 11-03-2558 1
239042 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 10-03-2558 1
239037 เชิญประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฎหมายการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 10-03-2558 1
239036 เชิญประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฎหมายการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเกาะจาก 10-03-2558 1
239035 เชิญประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฎหมายการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดกาโห่ใต้ 10-03-2558 1
239034 เชิญประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฎหมายการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ 10-03-2558 1
239033 เชิญประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฎหมายการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านดอนโตนด 10-03-2558 1
239031 เชิญประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฎหมายการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่อนพิบูลย์ 10-03-2558 1
239029 เชิญประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฎหมายการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนชิง 10-03-2558 1
239022 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเกาะจาก 10-03-2558 1
239021 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าไทร 10-03-2558 1
239020 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดคลองขยัน 10-03-2558 1
239017 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางด้วน 10-03-2558 1
239016 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านอายเลา 10-03-2558 1
239015 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 10-03-2558 1
239014 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 10-03-2558 1
239013 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยหาร 10-03-2558 1
239012 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหนองจิก 10-03-2558 1
239011 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหนองหิน 10-03-2558 1
239010 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ่อล้อ 10-03-2558 1
239009 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านตูล 10-03-2558 1
239008 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยไม้แก่น 10-03-2558 1
พบ 30 / 8439 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3