>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
215833 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดโคกพิกุล 10-10-2557 2
215827 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดรัตนาราม 10-10-2557 1
215826 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางแรด 10-10-2557 0
215824 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระโพธิ์ 10-10-2557 0
215823 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแดง 10-10-2557 0
215822 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระแก้ว 10-10-2557 0
215820 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางด้วน 10-10-2557 0
215795 nong กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 09-10-2557 1
215794 ตาราง2.1.5.2 ปรับใหม่ ส่งพี่พร (น้องดาว) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 09-10-2557 1
215793 วาระประชุมพี่นีบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 09-10-2557 1
215792 รายชื่อครูอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ถึงน้องตุ้มค่ะ (3) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 09-10-2557 1
215791 รายชื่อครูอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ถึงน้องตุ้มค่ะ (2) กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 09-10-2557 1
215790 รายชื่อครูอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ถึงน้องตุ้มค่ะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 09-10-2557 1
215789 วาระประชุมผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 09-10-2557 1
215788 Sornส่งโครงการให้พี่ญา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 09-10-2557 2
215778 219 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 09-10-2557 1
215777 ส่งตุ้ม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 09-10-2557 1
215776 ขอตั้งงบประมาณปี 2558 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม(เพิ่มเติม) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 09-10-2557 152
215761 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 09-10-2557 109
215760 ggg กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 09-10-2557 0
215759 รายชื่ออบรมobecให้ป้าตุ้ม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 09-10-2557 0
215756 รายชื่อครูอบรมภาษาอังกฤษ ขนอม ถึงน้องตุ้มค่ะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 08-10-2557 1
215754 111 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 08-10-2557 1
215753 vara กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 08-10-2557 1
215750 ตัวชี้วัด 2.3 ให้พี่พร กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 08-10-2557 1
215744 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 08-10-2557 1
215743 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านตูล 08-10-2557 0
215742 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง (เอกสารเพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ้านราม 08-10-2557 1
215741 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การปฏิบัติ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 08-10-2557 172
215740 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ้านราม 08-10-2557 1
พบ 30 / 8264 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3