>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
240974 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ อนุบาลลูกแก้ว 27-03-2558 0
240973 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ อนุบาลพรอุดม 27-03-2558 0
240972 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ ไพศาลศึกษา 27-03-2558 0
240971 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ บำรุงวิทยา 27-03-2558 0
240970 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ อนุบาลเพชรทวี 27-03-2558 1
240969 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ ราษฎร์นิยมวิทยา 27-03-2558 0
240968 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ อนุบาลกานต์สินี 27-03-2558 0
240967 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ อนุบาลพรธิรา 27-03-2558 0
240966 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ หลวงครูวิทยา 27-03-2558 0
240965 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ อนุบาลหลวงครูวิทยา 27-03-2558 0
240964 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 27-03-2558 0
240963 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ อนุบาลพลพันธ์ 27-03-2558 0
240962 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ ปากพนังพณิชยการ 27-03-2558 0
240961 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ สหมิตรวิทยา 27-03-2558 0
240960 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 27-03-2558 0
240959 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ อนุบาลชุมสุข 27-03-2558 0
240958 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ อนุบาลแพทยกิจพิทยา 27-03-2558 0
240957 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ แพทยกิจพิทยา 27-03-2558 0
240956 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 27-03-2558 0
240955 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ จิรเศรษฐ์ 27-03-2558 0
240954 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ จิรวิทย์พิทยา 27-03-2558 0
240953 แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 27-03-2558 128
240951 ขอความร่วมมือประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAL (โรงเรียนในโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 27-03-2558 198
240950 เล็ก กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 27-03-2558 0
240949 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๕๘) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 27-03-2558 214
240945 มีตัวลูกจ้างประจำ ณ 1 มีนาคม 2558 คิดใช้เงินเลื่อนขั้น ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 27-03-2558 172
240864 ข้อมูลคิดใช้เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนบ้านพุดหง 26-03-2558 1
240863 ข้อมูลคิดใช้เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดถ้ำเขาแดง 26-03-2558 1
240862 ข้อมูลคิดใช้เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าไทร 26-03-2558 0
240861 ข้อมูลคิดใช้เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล ธาราวง 26-03-2558 1
พบ 30 / 9108 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122232425 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3