>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
314848 ส่งให้ ศน จำรูญ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 16-08-2559 0
314834 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยกลไกคณะกรรมการศึกษาจังหวัด (กศจ.) เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 16-08-2559 222
314828 ส่งพี่ปรีญา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 16-08-2559 1
314635 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 ภาคใต้ (เฉพาะโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนสะเต็ม 10 รร.) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 15-08-2559 133
314626 การใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งใหม่) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 15-08-2559 217
314623 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙๘๒ รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 15-08-2559 1
314614 ปฏิทินการประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านลานนา 15-08-2559 1
314612 ปฏิทินการประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ้านเนิน 15-08-2559 1
314611 ปฏิทินการประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางโหนด 15-08-2559 1
314610 ปฏิทินการประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากพรุ 15-08-2559 1
314609 ปฏิทินการประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดรัตนาราม 15-08-2559 1
314608 ปฏิทินการประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดรัตนาราม 15-08-2559 0
314606 ปฏิทินการประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ้านงาม 15-08-2559 1
314604 ปฏิทินการประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดป่าระกำ 15-08-2559 1
314603 ปฏิทินการประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบางศาลา 15-08-2559 1
314602 ปฏิทินการประเมิน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหงส์แก้ว 15-08-2559 1
314598 การใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 15-08-2559 176
314596 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MES) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 15-08-2559 226
314594 การใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 15-08-2559 208
314573 10 พ.ย.58 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 15-08-2559 0
314482 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference (เฉพาะประชารัฐ 30 โรงเรียน) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 15-08-2559 132
314481 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสาธิตจุฬาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดไม้เสียบ 15-08-2559 1
314444 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนหนองหงส์ 11-08-2559 1
314443 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนป้อม 11-08-2559 1
314442 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 11-08-2559 1
314441 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 11-08-2559 1
314440 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านสระนอก 11-08-2559 0
314439 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทะเลปัง 11-08-2559 1
314438 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนเถียะ 11-08-2559 1
314437 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางน้อย 11-08-2559 1
พบ 30 / 16186 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
เกษร เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นศ.3
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3