>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
267515 บัญชีรายชื่อข้าราชการครู ฯ มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเทพนิมิต 22-09-2558 0
267514 บัญชีรายชื่อข้าราชการครู ฯ มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเนินธัมมัง 22-09-2558 1
267513 บัญชีรายชื่อข้าราชการครู ฯ มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านคงคาล้อม 22-09-2558 1
267512 บัญชีรายชื่อข้าราชการครู ฯ มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางด้วน 22-09-2558 1
267511 บัญชีรายชื่อข้าราชการครู ฯ มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งขวัญแก้ว 22-09-2558 0
267510 บัญชีรายชื่อข้าราชการครู ฯ มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ่อล้อ 22-09-2558 1
267509 บัญชีรายชื่อข้าราชการครู ฯ มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านน้ำบ่อ 22-09-2558 1
267508 บัญชีรายชื่อข้าราชการครู ฯ มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านยางกาญจน์ 22-09-2558 1
267507 ข้าราชการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดฉิมหลา 22-09-2558 1
267491 การสัมมนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่มีพัฒนาการด้านคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 22-09-2558 171
267490 ข้าราชการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านห้วยหาร 22-09-2558 1
267481 ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาคีเครือข่ายพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 22-09-2558 151
267474 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 21-09-2558 240
267417 เกียรติบัตร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 21-09-2558 0
267387 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 21-09-2558 190
267252 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านหอยราก 17-09-2558 1
267251 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสองพี่น้อง 17-09-2558 1
267250 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบ้านใหม่บน 17-09-2558 1
267249 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดอัฒฑศาสนาราม 17-09-2558 1
267248 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเหมก 17-09-2558 1
267247 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดป่าระกำเหนือ 17-09-2558 1
267246 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดป่าระกำ 17-09-2558 1
267245 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางคุระ 17-09-2558 1
267244 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านหัวลำพู 17-09-2558 1
267243 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางไทร 17-09-2558 1
267242 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางศาลา 17-09-2558 1
267241 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหงส์แก้ว 17-09-2558 1
267240 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากตรง 17-09-2558 1
267239 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดแจ้ง 17-09-2558 1
267238 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากบางท่าพญา 17-09-2558 1
พบ 30 / 10877 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3