>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
205219 แต่งตั่้้่งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านไสขาม 08-08-2557 1
205215 แต่งตั่้้่งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา หัวไทร(เรือนประชาบาล) 08-08-2557 1
205213 แต่งตั่้้่งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดมัชฌิมภูผา 08-08-2557 1
205199 ตรวจสอบวุฒิฯ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 08-08-2557 1
205115 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ วิรัสยามณี 07-08-2557 0
205114 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทิพย์กองลาสวิทยา 07-08-2557 1
205113 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ โคกครามพิชากร 07-08-2557 1
205112 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ นาคคามพิทยา 07-08-2557 1
205111 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ มัธยมวีรศิลปิน 07-08-2557 0
205110 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลสกุลดี 07-08-2557 0
205109 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ดรุณศึกษา 07-08-2557 1
205108 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่อนพิบูลย์วิทยา 07-08-2557 1
205107 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชนะวิทยา 07-08-2557 1
205106 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ มัธยมศักดิ์ศิลปิน 07-08-2557 0
205105 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลลูกแก้ว 07-08-2557 0
205104 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลพรอุดม 07-08-2557 0
205103 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ไพศาลศึกษา 07-08-2557 0
205102 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ บำรุงวิทยา 07-08-2557 0
205101 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลเพชรทวี 07-08-2557 2
205100 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ราษฎร์นิยมวิทยา 07-08-2557 0
205099 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลกานต์สินี 07-08-2557 0
205098 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลพรธิรา 07-08-2557 1
205097 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ หลวงครูวิทยา 07-08-2557 1
205096 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลหลวงครูวิทยา 07-08-2557 0
205095 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 07-08-2557 1
205094 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลพลพันธ์ 07-08-2557 0
205093 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ สหมิตรวิทยา 07-08-2557 0
205092 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 07-08-2557 0
205091 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลแพทยกิจพิทยา 07-08-2557 1
205090 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ แพทยกิจพิทยา 07-08-2557 0
พบ 30 / 5952 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช