>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
239610 กำหนดประเมินผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนเงิน 17-03-2558 1
239606 กำหนดประเมินผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนป้อม 17-03-2558 1
239605 กำหนดประเมินผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปากควน 17-03-2558 1
239604 กำหนดประเมินผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนเคร็ง 17-03-2558 1
239579 ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 17-03-2558 142
239499 แก้ไขหนังสือราชการ ศธ 04071 /ว 1263 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 17-03-2558 184
239397 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ " สัมมนาประชาสัมพันธ์ คิดให้ดี ดูให้รู้ เรื่อง UNDO สัญจร " ยกเว้นโรงเรียนเอกชน กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 16-03-2558 175
239396 การประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดร่อนนา 16-03-2558 1
239395 การประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดคลองน้อย 16-03-2558 1
239394 การประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 16-03-2558 1
239393 การประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านอายเลา 16-03-2558 1
239392 การประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนา 16-03-2558 1
239391 การประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 16-03-2558 1
239390 การประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านตรอกแค 16-03-2558 0
239389 การประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านนำทรัพย์ 16-03-2558 1
239388 การประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสมควร 16-03-2558 1
239387 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดโคกคราม 16-03-2558 1
239386 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านป่าแซง 16-03-2558 1
239385 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนรุย 16-03-2558 1
239384 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านท่าเจริญ 16-03-2558 1
239383 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดธงทอง 16-03-2558 1
239382 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดหนา 16-03-2558 1
239381 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดพระอานนท์ 16-03-2558 1
239380 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ราชประชานุเคราะห์ 7 16-03-2558 1
239379 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสุวรรณโฆษิต 16-03-2558 1
239378 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ สุนทราภิบาล 16-03-2558 1
239377 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านกลอง 16-03-2558 0
239376 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านด่าน 16-03-2558 1
239375 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปลายสระ 16-03-2558 1
239374 ด่วน ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่าย25,27,28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดคันธมาลี 16-03-2558 1
พบ 30 / 8439 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3