>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
227244 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ มัธยมศักดิ์ศิลปิน 06-01-2558 0
227243 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลลูกแก้ว 06-01-2558 0
227242 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลพรอุดม 06-01-2558 0
227241 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ไพศาลศึกษา 06-01-2558 0
227240 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บำรุงวิทยา 06-01-2558 0
227239 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลเพชรทวี 06-01-2558 1
227238 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ราษฎร์นิยมวิทยา 06-01-2558 0
227237 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลกานต์สินี 06-01-2558 0
227236 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลพรธิรา 06-01-2558 0
227235 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ หลวงครูวิทยา 06-01-2558 0
227234 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลหลวงครูวิทยา 06-01-2558 0
227233 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 06-01-2558 0
227232 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลพลพันธ์ 06-01-2558 0
227231 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ปากพนังพณิชยการ 06-01-2558 0
227230 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ สหมิตรวิทยา 06-01-2558 1
227229 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 06-01-2558 0
227228 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลชุมสุข 06-01-2558 0
227227 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลแพทยกิจพิทยา 06-01-2558 1
227226 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ แพทยกิจพิทยา 06-01-2558 0
227225 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 06-01-2558 0
227224 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ จิรเศรษฐ์ 06-01-2558 0
227223 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ จิรวิทย์พิทยา 06-01-2558 0
227215 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดโคกพิกุล 06-01-2558 1
227212 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 06-01-2558 1
227206 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดคลองน้อย 06-01-2558 1
227200 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดร่อนนา 06-01-2558 2
226983 การเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดซื้อ/จ้างและก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 06-01-2558 180
226967 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน ปี2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 06-01-2558 156
226956 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 06-01-2558 168
226948 ส่งรายงานโครงการภาษาอังกฤษให้น้องเกศกนก_จากพี่ญา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 06-01-2558 0
พบ 30 / 6380 รายการ หน้า : 12345678910111213141516171819202122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3