>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
241178 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ หลวงครูวิทยา 30-03-2558 0
241177 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ อนุบาลหลวงครูวิทยา 30-03-2558 0
241176 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 30-03-2558 0
241175 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ อนุบาลพลพันธ์ 30-03-2558 0
241174 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ ปากพนังพณิชยการ 30-03-2558 0
241173 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ สหมิตรวิทยา 30-03-2558 0
241172 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 30-03-2558 0
241171 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ อนุบาลชุมสุข 30-03-2558 0
241170 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ อนุบาลแพทยกิจพิทยา 30-03-2558 0
241169 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ แพทยกิจพิทยา 30-03-2558 0
241168 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 30-03-2558 0
241167 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ จิรเศรษฐ์ 30-03-2558 0
241166 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ จิรวิทย์พิทยา 30-03-2558 0
241165 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 30-03-2558 37
241162 ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางลึก 30-03-2558 0
241161 ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดคลองน้อย 30-03-2558 0
241160 ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดปิยาราม 30-03-2558 1
241159 ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากคลอง 30-03-2558 0
241105 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 30-03-2558 1
241104 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 30-03-2558 0
241103 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 30-03-2558 0
241102 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 30-03-2558 0
241101 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 30-03-2558 1
241100 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 30-03-2558 0
241099 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 30-03-2558 1
241055 ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 27-03-2558 130
241054 การสำรวจข้อมูลนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 27-03-2558 159
241052 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 27-03-2558 106
241051 เล็ก กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 27-03-2558 0
241050 แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน Best of the Best ด้านสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสามัคยาราม 27-03-2558 0
พบ 30 / 8494 รายการ หน้า : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3