>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
224782 ส่งข้อมูลแผนให้แดน กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 18-12-2557 0
224781 การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 18-12-2557 108
224779 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใคร 18-12-2557 1
224778 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเขาน้อย 18-12-2557 1
224777 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 18-12-2557 0
224776 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 18-12-2557 0
224775 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 18-12-2557 0
224774 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 18-12-2557 0
224773 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 18-12-2557 1
224772 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 18-12-2557 1
224771 จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.57 ส่งทุกกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 18-12-2557 1
224768 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดศรีสุวรรณาราม 18-12-2557 0
224767 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายที่ 26 18-12-2557 0
224766 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดพิศาลนฤมิต 18-12-2557 1
224765 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ บ้านม่วงงาม 18-12-2557 2
224764 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ นาคคามพิทยา 18-12-2557 0
224763 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 18-12-2557 0
224762 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ มัธยมวีรศิลปิน 18-12-2557 0
224761 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ บ้านห้วยไม้แก่น 18-12-2557 1
224760 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดเถลิงกิติยาราม 18-12-2557 1
224759 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดร่อนนา 18-12-2557 0
224758 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดมัชฌิมภูผา 18-12-2557 0
224757 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดเทพนมเชือด 18-12-2557 0
224756 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดเขาน้อย 18-12-2557 1
224755 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดเนกขัมมาราม 18-12-2557 1
224754 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 18-12-2557 1
224753 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ร่อนพิบูลย์ 18-12-2557 1
224739 ให้พี่เกษร จากบัง กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 18-12-2557 0
224714 แจ้งรายชือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร"การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 18-12-2557 1
224713 แจ้งรายชือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร"การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระ 18-12-2557 1
พบ 30 / 5320 รายการ หน้า : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3