>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
243381 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดเหมก 24-04-2558 1
243380 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดบางคุระ 24-04-2558 1
243377 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 24-04-2558 1
243376 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ บ้านบางพระ 24-04-2558 1
243373 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 24-04-2558 1
243372 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดทายิการาม 24-04-2558 0
243371 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดทวยเทพ 24-04-2558 0
243370 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดสระโพธิ์ 24-04-2558 1
243369 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ บ้านคงคาล้อม 24-04-2558 0
243368 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดบ่อล้อ 24-04-2558 0
243367 จัดสรรงบประมาณปี 2558 สำหรับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ บ้านยางกาญจน์ 24-04-2558 1
243366 การอบรมให้ความรู้โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 24-04-2558 108
243364 ส่งให้พี่ปรีญา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 24-04-2558 1
243363 ทะเบียนเกียรติบัตร (ให้พี่เริงบพิธ) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 24-04-2558 0
243359 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนเกย 24-04-2558 1
243358 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านขอนหาด 24-04-2558 0
243357 ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 24-04-2558 1
243355 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 4 24-04-2558 0
243354 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 24-04-2558 1
243353 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านช่องขาด 24-04-2558 0
243352 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทาบทอง 24-04-2558 1
243351 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระเกษ 24-04-2558 0
243350 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดคงคาวดี 24-04-2558 1
243349 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล จิรเศรษฐ์ 24-04-2558 0
243348 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปากเชียร 24-04-2558 0
243347 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางพระ 24-04-2558 1
243346 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสระแก้ว 24-04-2558 1
243327 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ต.ช.ด.บ้านเขาวัง 23-04-2558 0
243326 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 29 23-04-2558 0
243325 การจัดทำข้อมูลวุฒิ(วิชาเอก)ของข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทิพย์กองลาสวิทยา 23-04-2558 0
พบ 30 / 9605 รายการ หน้า : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3