>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
232645 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 23 30-01-2558 0
232644 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดทุ่งโพธิ์ 30-01-2558 0
232643 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านควนโตน 30-01-2558 1
232642 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 30-01-2558 1
232641 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านคอพรุ 30-01-2558 1
232640 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดวังฆ้อง 30-01-2558 1
232639 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านไสหินตั้ง 30-01-2558 0
232638 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านวังใส 30-01-2558 0
232637 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านเหนือคลอง 30-01-2558 1
232636 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอจุฬาภรณ์ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านอายเลา 30-01-2558 1
232606 การฝึกอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศของครูวิทยากรแกนนำระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 29-01-2558 110
232603 การเตรียมความพร้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 64 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 29-01-2558 89
232601 ข้อมูลอัตรากำลังครู ณ วันท่ี 28 มกราคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 29-01-2558 143
232598 พี่ขวัญเอกสารคณะจัดทำคู่มือบริหารโครงการเปิดโลกค่ะ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 29-01-2558 1
232597 พี่ขวัญ คณะกรรมการทำแนวทางหลักธรรมาภิบาล เพิ่มรายงานวิจัยผอ.เดิมที่พริ้นวันนั้นด้วย 1 เล่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 29-01-2558 1
232596 เอกสารคณะเก็บข้อมูลและเขียนรายงานวิจัย ให้เพิ่มรายงานวิจัยหลักธรรมาภิบาลของผอเดิม 1 เล่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 29-01-2558 1
232590 อนุญาตให้พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดบ่อล้อ 29-01-2558 1
232578 ส่งให้ผอ.ศักดิ์ชาย กลุ่มอำนวยการ วัดเกาะจาก 29-01-2558 0
232575 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้กำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 29-01-2558 129
232569 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 29-01-2558 130
232494 การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 29-01-2558 135
232487 การแอบอ้างโครงการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 29-01-2558 173
232463 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทัศนาวลัย 29-01-2558 0
232462 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านอายเลา 29-01-2558 1
232461 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดหนา 29-01-2558 1
232460 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านควนรุย 29-01-2558 0
232459 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสามัคยาราม 29-01-2558 1
232458 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดปลายสระ 29-01-2558 0
232457 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดทุ่งหล่อ 29-01-2558 1
232456 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดเนกขัมมาราม 29-01-2558 1
พบ 30 / 6514 รายการ หน้า : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3