>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
188428 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 23-04-2557 0
188427 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 23-04-2557 0
188426 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 23-04-2557 0
188425 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมศักดิ์ศิลปิน 23-04-2557 0
188424 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลลูกแก้ว 23-04-2557 1
188423 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพรอุดม 23-04-2557 1
188422 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ไพศาลศึกษา 23-04-2557 1
188421 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 23-04-2557 0
188420 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 23-04-2557 1
188419 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 23-04-2557 0
188418 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลกานต์สินี 23-04-2557 0
188417 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพรธิรา 23-04-2557 0
188416 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 23-04-2557 1
188415 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลหลวงครูวิทยา 23-04-2557 0
188414 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 23-04-2557 1
188413 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพลพันธ์ 23-04-2557 1
188412 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ปากพนังพณิชยการ 23-04-2557 0
188411 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 23-04-2557 0
188410 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 23-04-2557 0
188409 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลชุมสุข 23-04-2557 0
188408 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลแพทยกิจพิทยา 23-04-2557 0
188407 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 23-04-2557 0
188406 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 23-04-2557 0
188405 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรเศรษฐ์ 23-04-2557 0
188404 ซักซ้อมความเข้าใจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จิรวิทย์พิทยา 23-04-2557 0
188402 ผลการสอบ Nt รายบุคคลปี2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 23-04-2557 65
188401 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 23-04-2557 30
188398 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดา นายพินิจ สังสัพพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 23-04-2557 34
188393 เรียนพี่เชียร_หนังสือราชการประชุมโรงเรียน EBE รุ่น 2 ค่ะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 22-04-2557 1
188390 เรียนพี่เชียร_หนังสือราชการประชุมโรงเรียน EBE รุ่น 2 เพิ่มเติมค่ะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 22-04-2557 0
พบ 30 / 6692 รายการ หน้า : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช