>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
216733 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 24-10-2557 0
216732 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 24-10-2557 0
216731 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 24-10-2557 0
216730 โครงการ2558 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มนโยบายและแผน 24-10-2557 1
216728 รางวัล"100ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 24-10-2557 0
216727 รางวัล"100ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 24-10-2557 0
216726 รางวัล"100ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 24-10-2557 1
216725 รางวัล"100ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามฯ 24-10-2557 0
216724 รางวัล"100ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 24-10-2557 0
216723 รางวัล"100ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 24-10-2557 0
216722 รางวัล"100ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 24-10-2557 105
216716 แนวทางการดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 24-10-2557 1
216715 แนวทางการดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 24-10-2557 0
216714 แนวทางการดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 24-10-2557 1
216713 แนวทางการดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ปากพนังพณิชยการ 24-10-2557 0
216712 แนวทางการดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ.2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ 24-10-2557 1
216708 การดำเนินการโครงการอบรมเพื่อพัมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทวยเทพ 24-10-2557 0
216707 การดำเนินการโครงการอบรมเพื่อพัมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น กลุ่มบริหารงานบุคคล ทัศนาวลัย 24-10-2557 0
216685 การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดเทพนมเชือด 24-10-2557 1
216667 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) ส่งหน้าคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 24-10-2557 186
216666 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดอู่แก้ว 24-10-2557 1
216638 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 24-10-2557 142
216636 การมอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหนา 24-10-2557 1
216548 การดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 22-10-2557 183
216546 การดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 22-10-2557 146
216538 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนบ้านพุดหง 22-10-2557 1
216537 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดถ้ำเขาแดง 22-10-2557 0
216536 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าไทร 22-10-2557 1
216535 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล ธาราวง 22-10-2557 1
216534 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านปลายราง 22-10-2557 1
พบ 30 / 8617 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3