>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
239921 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 19-03-2558 1
239920 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 19-03-2558 0
239919 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 19-03-2558 1
239918 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามฯ 19-03-2558 0
239917 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 19-03-2558 0
239916 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 19-03-2558 1
239915 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 19-03-2558 156
239914 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบางฉนาก 19-03-2558 0
239913 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสุวรรณโฆษิต 19-03-2558 1
239912 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ่อล้อ 19-03-2558 1
239911 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแดง 19-03-2558 1
239910 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางปรง 19-03-2558 0
239909 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหนองนนทรี 19-03-2558 1
239907 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดโคกพิกุล 19-03-2558 1
239906 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 19-03-2558 127
239905 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าไทร 19-03-2558 1
239904 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 19-03-2558 144
239897 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดเกาะจาก 19-03-2558 0
239888 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดนาหมอบุญ 19-03-2558 1
239886 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทัศนาวลัย 19-03-2558 1
239885 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านอายเลา 19-03-2558 1
239884 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดหนา 19-03-2558 1
239883 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านควนรุย 19-03-2558 1
239882 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดสามัคยาราม 19-03-2558 1
239881 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดปลายสระ 19-03-2558 1
239880 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดทุ่งหล่อ 19-03-2558 1
239879 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดเนกขัมมาราม 19-03-2558 1
239878 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 19-03-2558 1
239877 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดเถลิงกิติยาราม 19-03-2558 0
239876 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 19-03-2558 1
พบ 30 / 8439 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3