>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
235527 ส่งหลักสูตรอบรมครูวัดผล ให้อาจารย์ปณิตมนต์ ทองคำปลิว กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านชะอวด 19-02-2558 1
235511 การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” (แก้ไข) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 19-02-2558 211
235489 ขอเชิญชวนนักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 19-02-2558 141
235468 ส่งให้สายชล กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 19-02-2558 0
235452 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดท่าเสม็ด 19-02-2558 1
235449 การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษา ปี 2557 กลุ่มนโยบายและแผน บ้านนำทรัพย์ 19-02-2558 0
235426 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าไทร 18-02-2558 0
235425 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเกาะจาก 18-02-2558 1
235411 แนวปฏิบัติ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านนางหลง 18-02-2558 1
235389 ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทยสายตรง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 18-02-2558 1
235386 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งใหญ่ 18-02-2558 1
235384 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดสามัคยาราม 18-02-2558 1
235383 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดหัวค่าย 18-02-2558 1
235382 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดพระบาท 18-02-2558 1
235381 การดำเนินการตามนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 18-02-2558 217
235380 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดบ้านราม 18-02-2558 1
235379 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเกาะนางโดย 18-02-2558 1
235378 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล เขาพระทอง 18-02-2558 1
235373 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านท่าเจริญ 18-02-2558 1
235372 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดท้ายโนต 18-02-2558 1
235371 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแดง 18-02-2558 1
235367 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนพิบูลสงคราม 18-02-2558 1
235364 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดศรีสุวรรณาราม 18-02-2558 1
235354 รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 18-02-2558 131
235351 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านควนเงิน 18-02-2558 2
235350 นักเรียนพิการเรียนรวมนภาพรส่งให้แอ้ด กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 18-02-2558 1
235348 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดวังกลม 18-02-2558 2
235346 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ เขาพระทอง 18-02-2558 0
235345 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ วัดปากแพรก 18-02-2558 1
235343 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ บ้านเนินธัมมัง 18-02-2558 1
พบ 30 / 7550 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3