>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
204941 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน บ้านหัวลำพู 07-08-2557 1
204940 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดบางไทร 07-08-2557 1
204939 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดบางศาลา 07-08-2557 1
204938 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดหงส์แก้ว 07-08-2557 1
204937 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดปากตรง 07-08-2557 1
204936 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน บ้านนำทรัพย์ 07-08-2557 0
204935 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน บ้านบางตะลุมพอ 07-08-2557 1
204934 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดโคกมะม่วง 07-08-2557 1
204933 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดขนาบนาก 07-08-2557 1
204932 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดบางพระ 07-08-2557 1
204931 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดปากแพรก 07-08-2557 1
204930 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดบางด้วน 07-08-2557 0
204929 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดหอยกัน 07-08-2557 1
204928 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน บ้านปลายคลอง 07-08-2557 0
204927 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดสระ 07-08-2557 1
204926 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดแจ้ง 07-08-2557 1
204925 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน บ้านเกาะทัง 07-08-2557 1
204924 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน บ้านหมาก 07-08-2557 0
204923 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน บ้านบางแรด 07-08-2557 1
204922 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดท่าพญา 07-08-2557 0
204921 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดปากบางท่าพญา 07-08-2557 1
204920 ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน วัดกาญจนาราม 07-08-2557 0
204914 การตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 07-08-2557 1
204880 ส่งเสริมสถานศึกษาสู่สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านลำหัก 07-08-2557 2
204849 ส่งรายชื่อครูใน สพป.นศ.3 ให้พี่อรัญญา (จากน้องน้อย บค) กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 07-08-2557 1
204843 ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านทุ่งใหญ่ 07-08-2557 1
204842 ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บ้านกุมแป 07-08-2557 1
204841 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 07-08-2557 194
204809 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 07-08-2557 1
204792 ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 07-08-2557 177
พบ 30 / 5758 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช