>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
242850 แจ้งเตือนสถานการณ์การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 21-04-2558 114
242849 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 21-04-2558 115
242848 เกียรติบัตรอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารุ่น 2 (word) ครึ่งหลัง กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 21-04-2558 68
242847 เกียรติบัตรอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารุ่น 2 (word) ครึ่งแรก กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 21-04-2558 63
242846 เกียรติบัตรอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารุ่น 2 (word) ครึ่งแรก กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 21-04-2558 63
242843 ให้พี่ษร กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 21-04-2558 1
242824 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 20-04-2558 89
242823 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 20-04-2558 95
242821 เกียรติบัตรอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารุ่น 1 (word) ครึ่งหลัง กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 20-04-2558 70
242820 เกียรติบัตรอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารุ่น 1 (word) ครึ่งแรก กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 20-04-2558 71
242815 อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B)และมีสิทธิ์ประดับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 20-04-2558 83
242812 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 20-04-2558 131
242811 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดแดง 20-04-2558 1
242804 เกียรติบัตรอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารุ่น 3 วันที่ 13 มีค,53 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 20-04-2558 77
242803 เกียรติบัตรอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารุ่น 2 วันที่ 12 มีค,58 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 20-04-2558 76
242802 เกียรติบัตรอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารุ่น 1 วันที่ 10 มีค,58 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 20-04-2558 75
242801 รายงานโครงการรอบ 6 เดือนน้องกัญ ส่งพี่ประญา กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 20-04-2558 1
242795 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 20-04-2558 165
242784 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 20-04-2558 1
242783 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 20-04-2558 0
242782 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 20-04-2558 0
242781 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 20-04-2558 0
242780 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 20-04-2558 1
242779 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 20-04-2558 0
242778 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 20-04-2558 1
242777 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน) กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 20-04-2558 139
242775 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นาคคามพิทยา 20-04-2558 1
242774 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลสกุลดี 20-04-2558 1
242773 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ไพศาลศึกษา 20-04-2558 1
242772 การจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 20-04-2558 1
พบ 30 / 9652 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3