>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
219898 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 18-11-2557 1
219897 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทุ่งหล่อ 18-11-2557 1
219896 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดนาหมอบุญ 18-11-2557 1
219895 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านวังหอน 18-11-2557 1
219894 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 18-11-2557 1
219893 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านทุ่งโชน 18-11-2557 1
219891 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านพรุบัว 18-11-2557 1
219890 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดโคกยาง 18-11-2557 0
219889 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านหัวไทร 18-11-2557 1
219888 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนชะลิก 18-11-2557 2
219887 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านศาลาตะเคียน 18-11-2557 1
219885 ย้ายและแต่งตั้งขรก.ครูฯ โดยการตักโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดทวยเทพ 18-11-2557 1
219881 การจัดกิจกรรมวัน "วชิราวุธ" ประจำปี 2557 (สถานศึกษาทุกโรงเรียนในอำเภอปากพนัง) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 18-11-2557 132
219878 ส่งให้ไก่จ้า กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 18-11-2557 0
219853 ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดเขาลำปะ 18-11-2557 1
219792 จัดสรรงบประมาณปี2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน บ้านห้วยหาร 17-11-2557 1
219746 ท่าน ผอ.เขต ขอพบผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ สพป.นศ.3 กลุ่มอำนวยการ ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 17-11-2557 1
219646 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเ ขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน ชุมชนวัดเขาลำปะ 17-11-2557 1
219645 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเ ขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน ร่อนพิบูลย์ 17-11-2557 1
219643 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเ ขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน วัดรักขิตวัน 17-11-2557 1
219642 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเ ขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน วัดจิกพนม 17-11-2557 1
219641 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเ ขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน บ้านควนชิง 17-11-2557 1
219640 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเ ขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน หัวไทร(เรือนประชาบาล) 17-11-2557 1
219639 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเ ขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน บ้านน้ำบ่อ 17-11-2557 1
219629 ลายเซ็นต์ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 17-11-2557 1
219608 ข้าราชการต้องหาในคดีอาญา หรือคคีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 17-11-2557 196
219604 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วิรัสยามณี 17-11-2557 1
219603 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ทิพย์กองลาสวิทยา 17-11-2557 2
219602 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 17-11-2557 1
219601 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นาคคามพิทยา 17-11-2557 1
พบ 30 / 4363 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3