>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
266466 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเกาะจาก 10-09-2558 1
266465 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดบางบูชา 10-09-2558 1
266464 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางลึก 10-09-2558 1
266463 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดคลองน้อย 10-09-2558 1
266462 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านเกาะนางโดย 10-09-2558 1
266461 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านเขาน้อย 10-09-2558 1
266460 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดศรีสุวรรณาราม 10-09-2558 1
266459 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านแสงวิมาน 10-09-2558 1
266458 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางเนียน 10-09-2558 1
266457 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางมะขาม 10-09-2558 1
266456 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดปิยาราม 10-09-2558 1
266455 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดกัลยานฤมิต 10-09-2558 1
266454 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดตรงบน 10-09-2558 1
266453 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านปากคลอง 10-09-2558 0
266452 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบ้านงาม 10-09-2558 1
266451 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสุขุม 10-09-2558 1
266450 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสามแพรก 10-09-2558 1
266449 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านท้องโกงกาง 10-09-2558 1
266448 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดมหิสสราราม 10-09-2558 1
266447 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางทวด 10-09-2558 1
266446 แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙,๑๐ และ ๑๑ กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 10-09-2558 1
266444 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางปรง 10-09-2558 1
266397 การเบิกจ่ายเงินเดือนตกเบิก กลุ่มอำนวยการ บ้านควนหนองหงส์ 10-09-2558 1
266396 การเบิกจ่ายเงินเดือนตกเบิก กลุ่มอำนวยการ บ้านตรอกแค 10-09-2558 1
266395 การเบิกจ่ายเงินเดือนตกเบิก กลุ่มอำนวยการ บ้านบางด้วน 10-09-2558 1
266381 ส่งปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 15 และ 17 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศูนย์เครือข่ายที่ 17 10-09-2558 0
266380 ส่งปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 15 และ 17 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ไพศาลศึกษา 10-09-2558 0
266379 ส่งปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 15 และ 17 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ 10-09-2558 1
266378 ส่งปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 15 และ 17 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบ้านราม 10-09-2558 0
266377 ส่งปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 15 และ 17 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดโคกพิกุล 10-09-2558 1
พบ 30 / 8705 รายการ หน้า : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3