>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
216214 การดำเนินการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 20-10-2557 23
216212 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 20-10-2557 27
216208 ตัวชี้วัดของพี่สมชาย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 20-10-2557 0
216207 รับเกียรติบัตรการพัฒนาครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 20-10-2557 36
216206 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ วิรัสยามณี 20-10-2557 0
216205 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ ทิพย์กองลาสวิทยา 20-10-2557 0
216204 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ โคกครามพิชากร 20-10-2557 0
216203 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ นาคคามพิทยา 20-10-2557 0
216202 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 20-10-2557 0
216201 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 20-10-2557 0
216200 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ มัธยมวีรศิลปิน 20-10-2557 0
216199 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ อนุบาลสกุลดี 20-10-2557 0
216198 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ ดรุณศึกษา 20-10-2557 0
216197 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ ร่อนพิบูลย์วิทยา 20-10-2557 1
216196 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ ชนะวิทยา 20-10-2557 0
216195 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ ชะอวดวิทยา 20-10-2557 0
216194 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ มัธยมศักดิ์ศิลปิน 20-10-2557 0
216193 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ อนุบาลลูกแก้ว 20-10-2557 0
216192 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ อนุบาลพรอุดม 20-10-2557 0
216191 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ ไพศาลศึกษา 20-10-2557 0
216190 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ บำรุงวิทยา 20-10-2557 0
216189 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ อนุบาลเพชรทวี 20-10-2557 1
216188 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ ราษฎร์นิยมวิทยา 20-10-2557 0
216187 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ อนุบาลกานต์สินี 20-10-2557 0
216186 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ อนุบาลพรธิรา 20-10-2557 0
216185 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ หลวงครูวิทยา 20-10-2557 0
216184 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ อนุบาลหลวงครูวิทยา 20-10-2557 0
216183 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 20-10-2557 0
216182 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ อนุบาลพลพันธ์ 20-10-2557 0
216181 ส่งสำเนาหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ ปากพนังพณิชยการ 20-10-2557 0
พบ 30 / 7815 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3