>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
247630 ขอสนับสนุนงบประมาณปี2558 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน ทุกโรงเรียน 03-06-2558 30
247623 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 03-06-2558 0
247618 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนอายุประมาณ ๑๕ ปี กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านบางพระ 03-06-2558 1
247612 มอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT ) ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 03-06-2558 72
247594 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 03-06-2558 80
247593 โครงการประชุมการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 25.. กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดพิศาลนฤมิต 03-06-2558 0
247592 โครงการประชุมการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 25.. กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านขอนหาด 03-06-2558 1
247591 โครงการประชุมการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 25.. กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดธงทอง 03-06-2558 1
247590 โครงการประชุมการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 25.. กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านควนหนองหงส์ 03-06-2558 0
247589 โครงการประชุมการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 25.. กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสามัคยาราม 03-06-2558 1
247585 โครงการประชุมการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 25.. กลุ่มนิเทศติดตามฯ หัวไทร(เรือนประชาบาล) 03-06-2558 1
247467 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำ ASEAN Curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 03-06-2558 0
247466 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำ ASEAN Curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 03-06-2558 1
247465 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำ ASEAN Curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 03-06-2558 1
247464 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำ ASEAN Curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 03-06-2558 1
247463 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำ ASEAN Curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 03-06-2558 0
247462 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำ ASEAN Curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 03-06-2558 0
247461 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำ ASEAN Curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 03-06-2558 0
247451 ข่าวการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 03-06-2558 85
247450 เอกสารประกอบการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 03-06-2558 51
247440 จำนวนโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 03-06-2558 1
247438 ให้พี่ขวัญ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 03-06-2558 1
247436 ให้พี่ขวัญ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ 03-06-2558 0
247433 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 03-06-2558 69
247424 ขอรับการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านชะอวด 03-06-2558 1
247420 powerpoint กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 03-06-2558 0
247419 ข้าราชการครูช่วยราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดควนสมบูรณ์ 03-06-2558 1
247404 ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามฯ 02-06-2558 0
247403 ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดวังฆ้อง 02-06-2558 1
247402 ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดโคกมะม่วง 02-06-2558 1
พบ 30 / 10756 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3