>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
225096 รายชื่อผู้ผ่านภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธ์สอบภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(โดยการสอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 20-12-2557 10
225025 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 19-12-2557 0
225024 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 19-12-2557 0
225023 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 19-12-2557 0
225022 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามฯ 19-12-2557 0
225021 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 19-12-2557 0
225020 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 19-12-2557 0
225019 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ 19-12-2557 0
225016 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 19-12-2557 80
224973 ข้อมูลนักเรียนเก่งดีที่แก้ไขแล้ว กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านศาลาแก้ว 19-12-2557 0
224943 พี่ขวัญ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 19-12-2557 2
224862 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธูรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 19-12-2557 105
224856 ให้น้องแดน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 19-12-2557 0
224851 การสำรวจค่าแม่เหล็กพืภพ กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 19-12-2557 110
224844 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่ว (ตามบัญชีจัดสรร) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 18-12-2557 76
224809 ฝากให้พี่เกษร (ของบัง) กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 18-12-2557 0
224807 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายที่ 26 18-12-2557 0
224806 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดพิศาลนฤมิต 18-12-2557 0
224805 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ บ้านม่วงงาม 18-12-2557 1
224804 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ นาคคามพิทยา 18-12-2557 0
224803 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 18-12-2557 0
224802 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ มัธยมวีรศิลปิน 18-12-2557 0
224801 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ บ้านห้วยไม้แก่น 18-12-2557 1
224800 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดเถลิงกิติยาราม 18-12-2557 0
224799 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดร่อนนา 18-12-2557 0
224798 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดมัชฌิมภูผา 18-12-2557 0
224797 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดเทพนมเชือด 18-12-2557 1
224796 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดเขาน้อย 18-12-2557 1
224795 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ วัดเนกขัมมาราม 18-12-2557 1
224794 การประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ กลุ่มอำนวยการ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 18-12-2557 1
พบ 30 / 5321 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3