>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
200693 ถึง น้องเยาว รายงาน ARS โรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 9 เดือน ปี 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ 11-07-2557 0
200619 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ (ภาคใต้) กลุ่มอำนวยการ ทุกโรงเรียน 10-07-2557 99
200617 ส่งเกียรติบัตรการอบรมพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านกุมแป 10-07-2557 0
200616 ส่งเกียรติบัตรการอบรมพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ 10-07-2557 0
200614 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายที่ 22 10-07-2557 0
200613 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ มัธยมศักดิ์ศิลปิน 10-07-2557 0
200612 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ อนุบาลลูกแก้ว 10-07-2557 0
200611 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ อนุบาลพรอุดม 10-07-2557 0
200610 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดรักขิตวัน 10-07-2557 0
200609 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านศาลาทวดทอง 10-07-2557 0
200608 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านปากบางกลม 10-07-2557 0
200607 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดท่าสะท้อน 10-07-2557 0
200606 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านทุ่งใหญ่ 10-07-2557 1
200605 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดไม้เสียบ 10-07-2557 2
200604 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านลานนา 10-07-2557 0
200603 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ ชุมชนวัดควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 10-07-2557 1
200602 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านชะอวด 10-07-2557 1
200601 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดจิกพนม 10-07-2557 1
200600 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายที่ 21 10-07-2557 0
200599 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 10-07-2557 1
200598 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านวังหอน 10-07-2557 0
200597 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านหนองบัว 10-07-2557 1
200596 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านหนองนนทรี 10-07-2557 0
200595 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านควนมิตร 10-07-2557 1
200594 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านท่าไทร 10-07-2557 1
200593 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ บ้านห้วยโส 10-07-2557 0
200592 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดดอนมะปราง 10-07-2557 1
200591 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดควนสมบูรณ์ 10-07-2557 1
200590 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ วัดห้วยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) 10-07-2557 1
200589 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เครือข่ายที่ 20 10-07-2557 0
พบ 30 / 10670 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช