>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
244190 ให้พี่ษร กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 01-05-2558 1
244189 เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นบุคลากรวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 01-05-2558 42
244188 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 01-05-2558 1
244187 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 12 01-05-2558 0
244186 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล อนุบาลกานต์สินี 01-05-2558 0
244185 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล อนุบาลพรธิรา 01-05-2558 0
244184 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล หลวงครูวิทยา 01-05-2558 0
244183 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล อนุบาลหลวงครูวิทยา 01-05-2558 0
244182 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล อนุบาลเปรมฤทัยศึกษา 01-05-2558 0
244181 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล อนุบาลพลพันธ์ 01-05-2558 0
244180 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล ปากพนังพณิชยการ 01-05-2558 0
244179 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล อนุบาลแพทยกิจพิทยา 01-05-2558 0
244178 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 11 01-05-2558 0
244177 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางมูลนาก 01-05-2558 0
244176 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 01-05-2558 0
244175 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดปากเนตร 01-05-2558 0
244174 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดชมพูประดิษฐ์ 01-05-2558 1
244173 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเกาะน้อย 01-05-2558 0
244172 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดโบสถ์ 01-05-2558 0
244171 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดเกาะจาก 01-05-2558 0
244170 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดบางบูชา 01-05-2558 0
244169 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล แพทยกิจพิทยา 01-05-2558 0
244168 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์เครือข่ายที่ 10 01-05-2558 1
244167 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางลึก 01-05-2558 0
244166 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดคลองน้อย 01-05-2558 0
244165 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเกาะนางโดย 01-05-2558 0
244164 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านเขาน้อย 01-05-2558 0
244163 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดศรีสุวรรณาราม 01-05-2558 0
244162 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านแสงวิมาน 01-05-2558 0
244161 เชิญร่วมพิธีเปิด กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางเนียน 01-05-2558 1
พบ 30 / 9971 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3