>>>eOFFICE สพป.นศ.3
-->
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
251795 ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 30-06-2558 45
251793 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน "ฟันกิจกรรมเหงือกแข็งแรง" เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯวันที่ 18 ก.ค.2558 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 30-06-2558 40
251742 รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ รอบ 9 เดือน_พี่ปรีญาค่ะ กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 30-06-2558 0
251740 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดกัลยานฤมิต 30-06-2558 1
251739 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดศรีสุวรรณาราม 30-06-2558 0
251738 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 30-06-2558 1
251737 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดป่าระกำ 30-06-2558 1
251736 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดชมพูประดิษฐ์ 30-06-2558 1
251735 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชุมชนวัดบางบูชา 30-06-2558 1
251734 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านนำทรัพย์ 30-06-2558 0
251733 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสองพี่น้อง 30-06-2558 0
251732 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดสระ 30-06-2558 1
251731 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางไทร 30-06-2558 1
251730 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางคุระ 30-06-2558 1
251729 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ราชประชานุเคราะห์ 30-06-2558 1
251717 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โคกครามพิชากร 30-06-2558 1
251716 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมวีรศิลปิน 30-06-2558 0
251715 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดรุณศึกษา 30-06-2558 1
251714 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่อนพิบูลย์วิทยา 30-06-2558 1
251713 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชนะวิทยา 30-06-2558 1
251712 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ชะอวดวิทยา 30-06-2558 0
251711 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มัธยมศักดิ์ศิลปิน 30-06-2558 0
251710 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บำรุงวิทยา 30-06-2558 0
251709 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลเพชรทวี 30-06-2558 0
251708 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ราษฎร์นิยมวิทยา 30-06-2558 1
251707 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หลวงครูวิทยา 30-06-2558 0
251706 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลพลพันธ์ 30-06-2558 0
251705 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สหมิตรวิทยา 30-06-2558 2
251704 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อนุบาลภูมิสถิตย์วิทยา 30-06-2558 0
251703 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แพทยกิจพิทยา 30-06-2558 1
พบ 30 / 6516 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3