>>>eOFFICE สพป.นศ.3
ชื่อ:
รหัส:
   
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
209209 คู่มือการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทุกโรงเรียน 28-08-2557 38
209201 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านไสขาม 28-08-2557 0
209200 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านดอนทราย 28-08-2557 0
209199 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านลำหัก 28-08-2557 0
209198 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านชายควน 28-08-2557 0
209197 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านคอกวัว 28-08-2557 1
209195 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วัดวังฆ้อง 28-08-2557 0
209194 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านไสหินตั้ง 28-08-2557 0
209193 งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บ้านอายเลา 28-08-2557 0
209047 การกรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 28-08-2557 118
209041 แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล วัดพระหอม 28-08-2557 0
209040 ให้น้องหญิง กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 28-08-2557 0
209030 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 28-08-2557 0
209029 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 28-08-2557 0
209028 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 28-08-2557 1
209027 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ 28-08-2557 0
209026 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 28-08-2557 0
209025 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มนโยบายและแผน 28-08-2557 0
209024 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ กลุ่มอำนวยการ 28-08-2557 1
209007 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านดอนทราย 28-08-2557 0
209006 พี่แม้ว กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 28-08-2557 0
209005 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดเขาน้อย 28-08-2557 1
209003 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดควนใส 28-08-2557 1
209001 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านโคกทราย 28-08-2557 1
209000 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ บ้านศาลาแก้ว 28-08-2557 1
208999 แบบสำรวจมีตัว 1 กันยายน 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 28-08-2557 1
208988 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดบางไทร 28-08-2557 0
208986 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ ราชประชานุเคราะห์ 28-08-2557 1
208983 การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศติดตามฯ วัดทวยเทพ 28-08-2557 1
208955 ขอเลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการดรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียน 28-08-2557 127
พบ 30 / 5941 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   
พัฒนาโดย : ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช