>>>eOFFICE สพป.นศ.3
หน้าหลัก
ผู้ดูแล
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

หนังสือที่ส่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่งจาก ส่งถึง ส่งเมื่อวันที่ ลงรับแล้ว
221781 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านบางแรด 27-11-2557 0
221779 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล บ้านขอนหาด 27-11-2557 1
221778 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวไทร(เรือนประชาบาล) 27-11-2557 0
221754 รายชื่อครูจุฬาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 27-11-2557 0
221750 การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 88 รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดพิศาลนฤมิต 27-11-2557 1
221749 การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558 ครั้งที่ 88 รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่มอำนวยการ วัดควนเถียะ 27-11-2557 0
221747 การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย กลุ่มอำนวยการ วัดหน้าสตน 27-11-2557 0
221746 การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย กลุ่มอำนวยการ วัดหนองจิก 27-11-2557 0
221744 การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย กลุ่มอำนวยการ บ้านบางพระ 27-11-2557 0
221726 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ วิรัสยามณี 27-11-2557 0
221725 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ทิพย์กองลาสวิทยา 27-11-2557 1
221724 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ โคกครามพิชากร 27-11-2557 0
221723 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ นาคคามพิทยา 27-11-2557 1
221722 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อาชีวศึกษาศักดิ์ศิลปิน 27-11-2557 0
221721 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ พณิชยการศักดิ์ศิลปิน 27-11-2557 0
221720 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ มัธยมวีรศิลปิน 27-11-2557 0
221719 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลสกุลดี 27-11-2557 0
221718 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ดรุณศึกษา 27-11-2557 1
221717 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่อนพิบูลย์วิทยา 27-11-2557 0
221716 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชนะวิทยา 27-11-2557 1
221715 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ชะอวดวิทยา 27-11-2557 1
221714 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ มัธยมศักดิ์ศิลปิน 27-11-2557 0
221713 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลลูกแก้ว 27-11-2557 0
221712 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลพรอุดม 27-11-2557 0
221711 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ไพศาลศึกษา 27-11-2557 0
221710 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ บำรุงวิทยา 27-11-2557 1
221709 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลเพชรทวี 27-11-2557 0
221708 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ราษฎร์นิยมวิทยา 27-11-2557 0
221707 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลกานต์สินี 27-11-2557 0
221706 การเสนอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อนุบาลพรธิรา 27-11-2557 0
พบ 30 / 4356 รายการ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
   สงวนลิขสิทธิ์ โดย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
พัฒนาโดย :  ครูมานิตร จิตจำ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สหรัตน์ ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3